Tanel Talve: viimase miili lahendus peab tagama, et kiire internet jõuaks peatselt inimesteni

Ann VaidaMaaelu

tanel talve e-residentsus

Riigikogu e-Eesti toetusrühma esimees Tanel Talve kinnitusel peavad kõik viimase miili rajamist käsitlevad otsused olema suunatud sellele, et kiire ja kvaliteetne internet jõuaks võimalikult ruttu maal elavate inimesteni.

„Riigi ja omavalitsuste koostöös tuleb leida lahendus, mis võimaldab reaalse ehitustegevusega juba õige pea pihta hakata, et kiire interneti jõudmine kaugemate nurkade majapidamisteni ei lükkuks aastate taha. Kindlasti tuleb viimase miili väljaarendamise käigus arvestada omavalitsuste seniste pingutuste ja erinevate digiprojektide raames kogutud infoga,“ märkis Talve. Tema sõnul lõi täna riigikogus peetud arutelu hea fooni selleks, et minna ühiselt edasi inimestele kõige soodsama ja tõhusama projektiga.

„Töökindel ja kiire internet on tänapäeva maailmas elutähtis teenus, mis peab olema kõigile kättesaadav. Kiire netiühenduse puudumine takistab praegu maapiirkondades ettevõtluse arengut ja on sageli ka maalt linna kolimise põhjuseks Seega tuleb teha kõik mis võimalik selleks, et digilõhe saaks ületatud,“ rääkis Talve. “Võtmeküsimuseks on siin tempo tõstmine. Inimeste ootusi ei tohi petta,” lisas ta.

Talve tänas omavalitsusi juba tehtud töö eest. Vajaliku eeltöö on ära teinud ka riigikogu, mis e-Eesti toetusrühma ja lairibavõrgu toetusrühma eestvedamisel muutis seadusandlust nii, et  eeldused vajaliku taristu väljaehitamiseks oleksid olemas. Riigieelarves on selleks ette nähtud 20 miljonit eurot.

Täna riigikogus peetud arutelul said teiste seas sõna ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Elektrilevi ja Telia ning erinevate omavalitsuste esindajad.  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on seadnud eesmärgiks kuulutada välja riigihange üle-eestilise võrgu ehitamiseks, mida saavad kasutada kõik operaatorid.