Tartu linn hakkab maksma 50 eurost koolitoetust

Kertu ValgeTartu

Tartu linnavolikogu toetas sotsiaaldemokraatide algatust hakata maksma 50 eurost koolitoetust, mis oli üks sotsiaaldemokraatide olulisi tingimusi Tartu linna valitsusleppe sõlmimisel. Tänavu sügisel saavad ranitsatoetuse esimese klassi minevad lapsed, teise ja kolmanda klassi õpilastele laieneb ranitsatoetus järgmisest õppeaastast.

“Kooli mineva lapse vajadused on väga suured. Küsitlused näitavad, et alla 100 euro lapse kohta hakkama ei saa. Lisaks koolikotile ja õppevahenditele tuleb suve jooksul sirgunud lastele muretseda ka uusi riideid ja jalanõusid. Seetõttu vajavad pered lisatuge, mis aitab osa vältimatutest väljaminekutest katta,” selgitas Tartu sotsiaaldemokraatide esimees Heljo Pikhof.

Tänavu sügisel on Tartus kooliteed alustamas ligi 1300 last, kelle vanematel on võimalus koolitoetuse avaldus esitada.

“Sünnitoetused on enamikes omavalitsustes, kuid sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks perede toetamist ka pärast lapse sündi. Omavalitsuste võimalused on erinevad, kuid koolitoetust püüavad vastavalt võimalustele maksta kõik omavalitsused, kus sotsiaaldemokraadid võimuliidus osalevad,” lisas Pikhof.

Omavalitsustest, kus sotsiaaldemokraadid on võimul, maksvad koolitoetust lisaks Tartule näiteks Kuressaare, Võru, Valga ja Rakvere linn ning Väätsa, Helme, Värska ja Laheda vald.