Tartu Linnavalitsuses kinnitati eestikeelse hariduse tegevuskava

Kertu ValgeUncategorized

Sotside eestvedamisel lähevad Tartu kakskeelsed haridusasutustused nelja aastaga üle eestikeelsele õppele. 

Tartul valmis eestikeelse hariduse tegevuskava aastateks 2022-2025, mille eesmärk on sujuv üleminek eestikeelsele haridusele Tartu linna viies haridusasutuses nelja aasta jooksul.

Eestikeelse hariduse tegevuskava sihiks on 2025/2026 õppeaastaks minna eestikeelsele haridusele üle Tartu Annelinna Gümnaasiumis, Tartu Aleksander Puškini Koolis ja Kellukese, Annikese ning Mõmmiku lasteaedades.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski kommenteeris, et Tartu linna tegevuskava eesmärgid on kooskõlas riikliku tegevuskavaga, mis näeb ette minna eestikeelsele õppele üle 2035. aastaks. “Eestikeelse hariduse küsimus on väga oluline kogu Eestis ning ühiskond ootab praegu selgelt, et selle teemaga aktiivselt tegeletaks. Tartu tegevuskava on suunanäitaja kogu ülejäänud Eestile” lausus Kaplinski.

Kava elluviimisel tehakse tihedat koostööd koolide, lapsevanemate ja ekspertidega.
Eesti keelt õpitakse keelekümbluse abil, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist ilma lapse emakeelt kahjustamata. Tartu koolides juba praegu edukalt toimivale kogemusevahetustele lisaks võetakse järgnevatel aastatel Tartu haridusvõrgus laiemalt fookusesse ka muukeelse õppija toetamine siinses kultuuri- ja keeleruumis. Samal ajal tagatakse muukeelsetele lastele emakeele ja –kultuuri süvendatud õppe. Eesti keele oskus on õigus, mis ei tohi tulla ja ei tule oma kodukeele, oma identiteedi arvelt!

Linna tegevuskava elluviimiseks kavandatakse igal aastal ligi 350 000 eurot, mida kasutatakse uute töökohtade loomiseks, õppevaraks, koolitusteks ning keele- ja kultuuriõpet toetavateks tegevusteks. Samuti makstakse kõigis viies haridusasutuses alates 2022/2023 õppeaastast täiendavat lähtetoetust esimesele töökohale tööle tulevatele kvalifikatsiooninõuetega õpetajatele ja tugispetsialistidele, kelle eesti keele oskuse tase on vähemalt C2. Täiendava lähtetoetuse täpsemad tingimused töötatakse välja 2022. aasta sügisel.

Eesti on liiga väike, et mahutada kahte või enamat paralleelset ühiskonda ja mistahes keel ka poleks lapse emakeel, peab haridussüsteem tagama kõigile ühetaolised võimalused osaleda ühiskonna arengus. Töötame edasi koos koolide, lasteaedade, lapsevanemate ja partneritega Tartu Ülikoolist, Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Haridus- ja Noorteametist, et see Tartus juba loetud aastate pärast päriselt teoks saaks!

Lisainfo: abilinnapea Lemmit Kaplinski, tel 736 1223, 511 8619.

Foto autor Silver Gutmann