Tartu linnavolikogu kinnitas sotsiaaldemokraatide uueks abilinnapeaks Elo Kiiveti

PiretLinnaruum, Tartu, Valitsemine

Tartu linnavolikogu kinnitas planeeringute valdkonna abilinnapeaks Elo Kiiveti.

Elo sõnul on tervislikus linnaruumis kõigil võrdväärselt hea, turvaline ja põnev, kus ligipääsetavus aitab kaasa maksimaalsele iseseisvusele nii lastel kui eakatel. “Elurikkus ja säästlikud lahendused on võti nutikaks arenguks. Head ruumiotsused sünnivad ikka läbi koostöö ja kogukonna osalusel. Tartu on väga äge ja julgelt tulevikkuvaatav linn. Loodan, et saan oma teadmiste ja kogemustega aidata seda kurssi hoida ja veelgi võimendada.”

Elo ütles, et sotsiaaldemokraatidega liitumisel said määravaks jagatud väärtused – võrdsust loov ühiskond, kus oluline on nii keskkond ja selle hoidmine kui ka inimesed ja nende heaolu.

Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea, sotsiaaldemokraat Madle Lippus tervitas Elo Kiivetit suure heameelega meeskonda astumise puhul. “Suur rõõm on, et Tartu planeerimise uus abilinnapea on valdkonna spetsialist, kellel on kogemus väga erinevatest rollidest. Kuna linnaplaneerimine toob kokku kõik teised linna arengu valdkonnad – näiteks kuhu planeerida lasteaiad või kuhu kavandada teenused, et need oleksid lihtsalt kättesaadavad – siis on minu arust väga oluline, et ka poliitilisel tasandil on valdkondlik tunnetus olemas,” ütles Lippus.

Elo Kiivet on arhitekt ja linnaplaneerija, kellele on südamelähedane hea avaliku ruumi ja ruumihariduse teemad. Tegutsemine kõigis kolmes sektoris (era- ja avalik sektor ning vabakond) on andnud väga mitmekesise töökogemuse ning oskuse eri vaatenurki ja mõõtkavasid põimida.

Kohaloome entusiastina usub ta, et võrdsem avalik ruum muudab maailma paremaks ja elu rikkamaks.