Tartu Linnavolikogu sotsiaaldemokraadid liituvad volikogu LGBTQ+ saadikurühmaga

Kertu ValgeTartu, Uncategorized

Tänasel Tartu Linnavolikogu istungil tegi linnavolinik Karl Aaron Adson ettepaneku luua linnavolikogu LGBTQ+ saadikurühm, et märgata kõigi ühiskonnagruppide vajadust olla linnaelus kaasatud ja arvestatud.

Sotsiaaldemokraadid on alati seisnud LGBTQ+ kogukonna võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse eest ja mõistagi toetame ja liitume loodava toetusrühmaga. Meid toetavad ka meie abilinnapead Kaplinski ja Kangilaski.

SDE Tartu KOV valimisprogrammis rõhutasime, et Tartu on naise näoga linn, kus naine peab olema linnaelus nähtav ja kaasatud. Samuti lubasime toetada aktiivselt LGBTQ+ kogukonna eesmärki saavutada võrdsed õigused ja võimalused elada täisväärtuslikku elu.

Meil on hea meel, et EKRE saadikul Loone Otsal on elus läinud hästi ja ta pole kogenud vägivalda avalikus ruumis nagu ta pidas vajalikuks tänasel volikogu istungil mainida. Me ei tohi ent jääda mõnulema privileegipimedusse ja kujutada ette, et kõigil on läinud nii hästi. Paljud naised on kogenud moel või teisel vägivalda, tajunud, et nad on just oma soost tingituna kõrvale jäänud ühiskondlikust elust või linnaruumi planeerimisest. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringust selgub ulatuslik vägivald, mis mõjutab paljude naiste elu ja millest jäetakse väga tihti ametiasutustele teatamata. Näiteks on iga kümnes naine kogenud alates 15. eluaastast mis tahes vormis seksuaalset vägivalda ja iga 20. on vägistatud. Veidi üle viiendiku naistest on kogenud praeguse või varasema partneri füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda ning veidi üle kümnendiku on kogenud enne 15. eluaastat täiskasvanu mis tahes vormis seksuaalset vägivalda. Samas teatas politseile kõige raskemast perevägivalla juhtumist ainult 14% naistest ja kõige raskemast mittepartnerist isiku toime pandud vägivalla juhtumist ainult 13% vastanutest. (FRA, 2014)

Kolmandik Eesti LGBTQ+ inimestest on pidanud vältima mingeid kohti, kuna on kartnud langeda diskrimineerimise ohvriks; 67% neist kardavad avalikus ruumis kuidagi välja näidata, et nad kuuluvad LGBTQ+ kogukonda. (FRA, 2020)

Seisame alati võrdsema ühiskonna eest ja loodame selles ka oma valijate toetusele.

Sotsiaaldemokraadid peavad heaks valitsemiskultuuri osaks, et linnavolikogus moodustuvad erakondade ülesed saadikurühmad. See võimaldab teha koostööd ühiskonnale olulistel teemadel.

Kadri Leetmaa

Heljo Pikhof

Eveliis Padar

Mart Hiob

Gea Kangilaski

Lemmit Kaplinski