Tartu linnavolikogu sotside fraktsioon: nõuame Tartu linna kaasamist tselluloositehase eriplaneeringu väljatöötamiseks

Ann VaidaTartu linn

Täna esitatakse Tartu volikogule Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlaste ja linnakodanike pöördumine Tartu lähistele plaanitava tselluloositehase asjus.

Sotside fraktsiooni esimehe Gea Kangilaski arvates on vajalik linna sõnaõiguslik kaasamine tselluloositehase riikliku eriplaneeringu väljatöötamiseks: “Peame kodanike muret põhjendatuks. Kuna tehase eriplaneeringul on just Tartule väga suur mõju, nõuab SDE fraktsioon, et linn kaasataks sellesse protsessi ametlikult. Tartu linn peab võimaldama oma kodanikele osalust linna puudutavais olulistes küsimustes ja seda kohustust ei ole võimalik täita, kui meil ei ole planeeringuarutelus sõnaõigust. Teeme ettepaneku, et Tartu volikogu sellise seisukohaga Vabariigi Valitsuse poole pöörduks.”

Lisaks sellele teeb SDE fraktsioon ettepaneku moodustada linnavolikogu juurde ajutine komisjon tselluloositehase mõjude arutamiseks. Kangilaski lisab: “Nii on volikogule tagatud pidev informatsioon planeeringuprotsessist ja võimaliku tehase mõjudest. Usume, et Tartule nii olulise mõjuga küsimuses ületavad Tartu volikogu fraktsioonid oma maailmavaatelised erimeelsused sõltumata kohast opositsioonis ja koalitsioonis.”