Tartu sotsiaaldemokraadid näevad trammi ühe võimaliku ühistranspordivahendina Tartus

digiTartu

Tartu linnavolikogu SDE fraktsiooni esimehe Kadri Leetmaa sõnul on sotsiaaldemokraadid juba kahe järjestikuse üldplaneeringu ajal seisnud selle eest, et vähemalt visuaalselt oleks trammikoridor üldplaneeringus mainitud ja näidatud. 

Praeguse Tartu linna üldplaneeringu menetluse käigus viidi Civitta Eesti AS, AB Artes Terrae OÜ ja Stratum OÜ poolt läbi trammi teostatavus- ja tasuvusanalüüs, milles eksperdid jõudsid seisukohani, et vaid tramm kui kaasaegne kiire ühistranspordi vorm suudaks tuua Tartu ühistransporti uusi sihtgruppe. 

Trammiühenduse loomine Tartusse on väga mahukas projekt. Võimalikud trammikoridorid Tartus vajavad aga kindlasti täiendavaid asukohaanalüüse, et jõuda konkreetselt maa reserveerimise ja uute ehitustingimusteni. Kõige olulisema Tartu trammitee suund ja ühendatavad punktid on aga sotsiaaldemokraatide eestvedamisel üldplaneeringu põhilahenduses juba praegu visualiseeritud. 

“Oleme igal juhul selle poolt, et trammi või muu kaasaegse kiire ühistranspordi analüüsid peavad jätkuma ja see mõte ei saa Tartu planeerimisest kusagile kaduda,” ütles Leetmaa.