Rail Balticu trassivaliku arutelu tuleb uuesti avada

Kertu ValgeTartu

 

Tartu sotsiaaldemokraadid leidsid oma eilsel koosolekul, et Rail Balticu trassikoridori arutelu  tuleb uuesti avada, kuna senises protsessis ei ole arvestatud seda, kuidas uus trass mõjutab Tartu ja kogu Lõuna- Eesti arenguid.

„Tartlastena ei saa me kuidagi nõustuda tänase  olukorraga, mille tulemusena on kavas rajada Eestisse uus rongiliikluse transpordikoridor. Koostatud mõjude hinnangus on liialt palju küsitavusi, et selle pinnalt teha põhjapanevaid otsuseid, mis mõjutavad otseselt kogu  Lõuna-Eesti tulevikku,“ ütles SDE Tartu piirkonna esimees Heljo Pikhof.

Tartu sotsiaaldemokraadid on seisukohal, et valitsus peab algatama uue mõjude analüüsi, kus kilomeetrite kõrval on arvestatud ka sotsiaalmajanduslike ja regionaalpoliitiliste kitsaskohtadega, mis kaasnevad raudteeliikluse  hääbumisega Tallinn-Tartu-Valga trassil. Uue trassikoridori rajamise ja selle hilisema käigushoidmise kulud on nii suured, mistõttu ei suudeta Eestis tõenäoliselt pikema aja jooksul teha infrastruktuuri suuri investeeringuid, kinnitas SDE Tartu piirkonna juhatus.

 „Tartu sotsiaaldemokraadid toetavad Eesti ja Euroopa ühendamist Rail Balticu kaudu, kuid selleks vajaliku trassikoridori asukoha otsust ei saa teha ilma kõiki mõjutegureid arvestamata. Tartlaste ja lõunaeestlase huvides on kiire rongiühendus Riia ja Tallinnaga. Praegu planeeritav trass viib meid sellest eesmärgist kaugemale,“ sõnas SDE Tartu piirkonna aseesimees Kajar Lember