Tervise- ja tööminister Riina Sikkut esitles Riigikogus lahendusi ravijärjekordade lühendamiseks

Ann VaidaTervishoid

Riina Sikkut

Riigikogus olid täna, 22. novembril olulise riikliku tähtsusega küsimusena arutelul võimalused ravijärjekordade lühendamiseks. Minister Riina Sikkuti sõnul tuleb selleks panustada enam peremeditsiini, soodustada koostööd tervishoiu erinevate tasandite vahel, e-lahendused inimeste tervise heaks tööle panna, ühiskonnana toetada enam tervislikke valikuid ning suurendada tervishoiu rahastamist.

Minister Riina Sikkuti sõnul vajavad inimesed kindlustunnet, et vajadusel on arstiabi kättesaadav ja haigestumise korral ei jää keegi vajaliku abita. „Hästi toimivas tervishoius saavad kõik inimesed õiget abi, õigel ajal ja õiges kohas. Eesti tervishoid liigub selles suunas, meil on väga palju häid arste ja inimeste hinnangul on arstiabi kvaliteet hea, samas teevad inimestele muret pikad ravijärjekorrad. See on kompleksne probleem, millel ei ole üht selget põhjust, seepärast ei saa ka olla üht lihtsat lahendust,“ ütles minister Riina Sikkut.

„Sellest aastast tervishoidu toodud lisaraha ja käivitamisel olevad digilahendused aitavad järjekordade lühendamisele kaasa. Tegelikku muutust hakkame aga nägema siis, kui inimesed saavad suure osa vajalikust abist perearstidelt-õdedelt, tervishoius toimub koostöö, mitte konkurents, e-lahendused toetavad patsiendikesksust ja arsti raviotsuste tegemisel ning elukeskkond meie ümber toetab tervise hoidmist.“

Ministri sõnul on meie tervishoiu aluseks perearstiabi. „Suure muutuse peremeditsiinis toob uute tervisekeskuste valmimine üle Eesti,  mis aitab esmatasandi tervishoidu tugevdada ja inimestele kättesaadavamaks muuta. Tervisekeskuste loomine võimaldab perearstidel koonduda, paraneb koostöö teiste spetsialistidega ning tugevnevad perearstide meeskonnad,“ ütles Riina Sikkut. „Samas peame tagama, et vajadusel oleks inimese raviteekond erinevate arstide vahel sujuv, patsiendid jõuaksid oma murega õige arsti juurde ning ravi oleks järjepidev. Selleks peame soodustama koostööd tervishoiu erinevate tasandite vahel, et apteegid, perearstid-õed, eriarstid-haiglad ja sotsiaalhoolekanne –  kõik töötaksid inimese parima tervisetulemuse nimel.“  Samuti rõhutas minister vajadust tervishoiu digilahendused ja olemasolevad terviseandmed inimeste tervise heaks paremini tööle panna.

Ravijärjekordade lühendamisel tuleks ministri hinnangul alustada lastest, kes ei peaks ootama arstile pääsemist üle nädala. „Laste terviseprobleemide varajane märkamine ja lahendamine on investeering terveks eluks,“ ütles minister Riina Sikkut. „Usun, et oleme ühiskonnana tervikuna valmis ka selleks, et tervise hoidmist enam väärtustada. See tähendab, et peame looma enda ümber elukeskkonna, mis toetab tervislikke valikuid ning kus tervislik valik on kõige lihtsam valik – avaliku raha eest pakutakse tervislikku toitu ning avalik ruum toetab jala, jalgratta või ühistranspordiga liikumist.“

Ministri sõnul ei saa vaadata mööda ka sellest, et tervishoidu on vaja lisaraha. „Peame avama arutelu, kuidas tulevikus tervishoidu rahastada, sest praeguse rahastamise juures tuleb haigekassa prognoosi järgi välja veel kuus kuni kaheksa aastat,“ lisas minister Riina Sikkut.

Seotud lood: