Tõnu Ints: Tartu linnavalitsuse otsustusvõimetus

Kertu ValgeTartu

Oa 10b/c ehituskrunt asub väsinud puumajade ja rohtu kasvanud aedade vahel. Veidi porisel ja tallatud ehitusplatsil on praegu vaikus, kuid tegelikult on õhus suur tüli.

Tegemist ei ole väikse naabritevahelise hõõrumisega, vaid tõsise konfliktiga, mille üks ots ulatub Tartu raekotta. Linna­­valitsus on sattunud lausa mitme tule vahele. Linnaisade peale on pahased nii krundiomanik, naabrid kui ka linnaelanikud laiemalt.

Tüli ja segaduse põhjustajaks on kahjuks linnavalitsus ise ning ehitusvaldkonnas valitsev töökultuur, mis näib olevat jäänud seisma läinud sajandi lõppu. (Kel on vähegi ehituse või remondiga tegemist olnud, teab, kui kaua kõikvõimalikud kooskõlastused ja load aega võtavad. Kurikuulsa Oa tänava krundi puhul saadi aga kõik korda lausa linnutiivul.)

Linnapea ja abilinnapea püüavad asja näidata vaid ametnike möödalaskmiste ja eksitustena, tegelikkuses on pahanduse juured peidus tunduvalt sügavamal.

Linnavalitsus ei ole suutnud eristada olulist ebaolulisest. On tõsine küsimus, miks ei jõudnud Oa tänava krundile projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamine kaalumist vajava punktina linnavalitsuse lauale. Kas tõesti ükski linnavalitsuse liige ei märganud, et kõnealune krunt asub miljööalal, et tegemist on tegelikult uute hoonete ehitamisega, et selle käigus toimub maadevahetus ja ümberkruntimine, et üks uus maja ehitatakse naaberkinnistu piirile jne?

Need on tõsised asjad, mille puhul on selge, et otsus tulnuks langetada planeerimismenetluse kasuks. See andnuks kõigile osalistele võimaluse oma soovide ja õiguste eest seista ning nii oleks olnud võimalik jõuda tasakaaluka kompromissini.

Linnavalitsus peab kindlasti muutma oma töökorda moel, et sellised kaalumist vajavad otsused jõuaksid nende istungilauale. Samuti peab linnal jätkuma tahet ja julgust paljudesse asjadesse süveneda ning läbimõeldud otsuseid langetada. See oleks loomulik ja ootuspärane. On ju krundi kohta ehitusõiguse andmine kuulunud läbi ajaloo linnavalitsuse õiguste ja kohustuste hulka.

Mina ja ilmselt enamik linnakodanikest ootame linna­­valitsuselt õiglasi, kaalutud ning meile arusaadavaid otsuseid. Just selleks on ju linnavolikogu võtnud tööle linnapea ja abilinnapead.

Praeguse linnavalitsuse vastu on umbusaldus selgelt olemas ning Oa tänavaga seonduv süvendab seda jõudsasti. Kahjuks aga ei ole võimalik linnavalitsust umbusaldada (teisisõnu – vallandada), sest opositsioonil on hääli liiga vähe. Kuid ehk tulevad siin appi koalitsioonierakonnad ning määravad möödunud aegade meenutuseks linnavalitsuse liikmetele karistuseks valju noomituse arvestuskaardile kandmisega.

Nali naljaks, aga juba lähiajal peab linnavalitsus välja pakkuma tee tüli lahendamiseks ning muutma oma töökorraldust ja -kultuuri. Jääme ootama!