Toomas Jürgenstein: koolid saavad kindlustuspoliisi

Ann VaidaHaridus

Toomas Jürgenstein

Sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein märkis täna riigikogus, et õpetajate õigusi laiendav seaduseparandus on kui omamoodi kindlustuspoliis juhuks, kui koolides peaksid tekkima ohtlikud olukorrad.

Riigikogu arutas kolmapäeva õhtul esmakordselt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi, mis annavad koolidele õiguse vaadata teatud tingimustel läbi õpilaste asju ja kappi ning võtta ohtlikke ja keelatud esemeid hoiule. Pikalt ja põhjalikult läbi kaalutud eelnõu eesmärk on tagada nii õpilaste kui õpetajate turvalisus.

„See eelnõu on natuke nukker. Koolis teevad rõõmu õppimine, koos avastamine, huvitegevus, üritused. Vajadus kedagi läbi otsida teeb kurvaks. Väga tõsiselt tuleb võtta ka seda, et eelnõu vastu on õpilaste esindusorganisatsioonid, kes on mures õpilaste väärikuse pärast,“ ütles Jürgenstein. „Olen seda meelt, et rääkimine aitab peaaegu alati ja sõnaga võib saavutada kümneid kordi rohkem kui jõuga. Siiski leidub argumente, miks eelnõu toetada.“

Jürgenstein osutas Eesti Õpetajate Liidu hinnangule, et edaspidi saab ohtlikes olukordades kiirelt ning põhjendatult reageerida. Kuna tavakoolis käib ka palju erivajadustega lapsi ja tugispetsialiste napib, siis on õpetajad ootamatult käituvate õpilastega ebakindlad. Õpetajatele on seega vaja natuke kindlust juurde anda, leidis Jürgenstein.

„Kujundlikult öeldes anname me koolidele sahtlisse kindlustuspoliisi, samas loodame, et seda ei pea sealt välja võtma,“ sõnas Jürgenstein.