Toomas Jürgenstein: kutsehariduse väärtustamine on ka tulevaste meistrite väärtustamine

Ann VaidaHaridus

Toomas Jürgenstein

Riigikogu arutas eile õhtul kutseõppeasutuse seaduse muudatusi, mis sotsiaaldemokraat Toomas Jürgensteini kinnitusel aitavad kaasa nii kutsehariduse kui ka tulevaste meistrite väärtustamisele.

Esimese lugemise läbinud eelnõu uuendab kutsehariduse rahastamise põhimõtteid ja tagab varasemast parema ligipääsu kutseharidusele.  „Viljandi Kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus toonitab, et kutseharidus on üks osa haridussüsteemist kui tervikust ja selleks tuleb tagada õpilaste võrdne kohtlemine kõikidel haridusastmetel. Me astume selles suunas tubli sammu edasi,“ ütles Jürgenstein. Samuti toonitas Jürgenstein erakondade suurt ühisosa antud eelnõu osas.

„Tänapäevased meistrid õpivad ja kasvavad kutseharidussüsteemis. Mulle meeldib mõelda, et kutsehariduse eesmärgiks on valmistada ette loojaid, kes suudavad mateeria kasulikkuse, maitse ja ilu kõige silmapaistvamal moel avada. On see siis ehituses, aianduses, kokanduses või mujal,“ oli Jürgenson lootusrikas.

Edaspidi on kutsehariduses töötavate õpetajate lähtetoetuse saamise tingimused võrdsustatud üldhariduskoolide õpetajate omadega ning lähtetoetust hakkavad saama ka tugispetsialistid. Kutsehariduses laieneb tasuta koolitoidu saajate ring. Samuti võimaldavad muudatused koostöös kohalike ettevõtjatega reageerida paindlikumalt õppijate ja tööturu vajadustele.