Toomas Jürgenstein maavarade kaevandamisest: “70 korda mõõda, üks kord kaeva”

PiretKeskkond, Tartu

Sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein rõhutas täna riigikogus peetud maapõuepoliitika arutelul, et maavarade puhul tuleb lähtuda põhimõttest „70 korda mõõda, üks korda kaeva“ ehk meil tuleb maapinda uurida, mis aga ei paljudel juhtudel ei tähenda kaevandamist.

Jürgensteini sõnul arvestab Eesti maapõuepoliitika üha enam keskkonnamõjude ja tõhususega. „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2011–2030 eesmärk on kasutada tekkinud aherainet vähemalt 40 protsendi ulatuses. Aastatel 2016–2020 oli aheraine keskmine kasutusmäär umbes 60 protsenti, mis on  20 protsenti enam kui oli esialgu kavas. Selgelt on näha, et säästlikkuse ja ringmajanduse põhimõtted on selles vallas jõudsalt edasi liikunud,“ sõnas riigikogu keskkonnakomisjoni kuuluv Jürgenstein.

Oma kõnes peatus Jürgenstein ka geoloogide järelkasvul, millega on vaja süsteemselt tegeleda.

“70 korda mõõda ja üks kord kaeva” – võiks olla nii meie maapinna uurimise kui kogu maapõuepoliitika keskne tõdemus, sõnas Jürgenstein.