Toompeal otsitakse soolise palgalõhe vähendamise võimalusi

digiPalgad

Kolmapäeval toimub riigikogu konverentsisaalis arutelu „Soolise palgalõhe olemus, põhjused ja palgalõhe vähendamise võimalused Eestis,“ kus poliitikute kõrval saavad sõna teadlased ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta.

Arutelu korraldab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon koostöös Tallinna Ülikooli “Soolise palgalõhe vähendamise” projekti ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleiga. Kell 10 algavat debatti on võimalik jälgida otseülekande vahendusel aadressilt https://www.riigikogu.ee/live/5/et/

„Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning mõttekojas Praxis on viimastel aastatel valminud mitu soolise palgalõhe uuringut. Võtame ühiselt kokku viimase aja teadmise soolise palgalõhe olemuse kohta ja käsitleme poliitikaid, mis palgalõhet vähendavad,“ selgitas Tallinna Ülikooli dotsent Barbi Pilvre. „Üle ega ümber ei saa tõsiasjast, et Eestis on Euroopa Liidu suurim palgalõhe, mis 2019. aastal oli Eurostati andmetel 21.7%, samas kui keskmine oli 14,1%.“

Arutelu avab sotsiaaldemokraatide saadikurühma liige ja naiskogu Kadri president Riina Sikkut küsimusepüstitusega: „Miks on sooline palgalõhe probleem?“ Tallinna Ülikooli professorid Marge Unt ja Kadri Täht ning dotsent Triin Roosalu tutvustavad teadusuuringute tulemusi, võttes aluseks kõige värskema soolise palgalõhe vähendamise uuringu. Volinik Liisa Pakosta räägib teemal „Töö ja pereelu ühitamine: kelle ülesanne?“ Ühtlasi tutvustab ta  palgad.stat.ee rakendust ja  õppefilmi “Elu on töö on elu.”

Teiste seas on lubanud debatis osaleda sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna esindaja Liina Kanter, sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Marianne Mikko. Arutelu modereerib  Barbi Pilvre.