Reili Rand: tuleva aasta eelarve vastab kriisiaja väljakutsetele

PiretKriisieelarve

Kriis ei ole sõna, mida tasub kergekäeliselt pillata. Tõsine kriis ei tähenda ühtainsat keerulist olukorda, millele tuleb lahendus leida, vaid pigem on see kogum ettenägematutest ja vahel ka aimatavatest probleemidest, mis üha kuhjuvad ja seavad ohtu inimeste igapäevase toimetuleku. Juba mõnda aega elame kobarkriisis  – meil tuleb samaaegselt pista rinda julgeoleku- ja energiakriisi ning ka masendavalt suure inflatsiooniga. Lisaks on õhus palju ärevust ja teadmatust seoses saabuvate külmade talvekuudega.

Sotsiaaldemokraadid seisid riigieelarve läbirääkimistel vankumatult selle eest, et Eesti ühiskond elaks kriitilise aja võimalikult valutult üle ja teeks nii mõneski vallas arenguhüppe. Seisime tugeva riigi eest, sest vaid tugev riik suudab oma inimestele ja ettevõtetele tagada väärika toimetuleku. See oli ja on ka edasistes eelarvedebattides meie positsiooni nurgakivi.

Täna saab väita, et 2023. aasta eelarve vastab kriisiaja väljakutsetele. Ees seisab viimaste aastate suurim palgatõus õpetajatele, päästjatele, politseinikele, meditsiini- ja kultuuritöötajatele ning treeneritele. Eesti senine edu on paljuski põhinenud meie maailmatasemel haridusel, mille kohal on viimastel aastatel olnud tõsised mured. Saavutatud kokkuleppe kohaselt saavad  õpetajad märkimisväärse palgalisa. Tänu pea 24-protsendilisele palgatõusule ületab õpetaja keskmine palk uuel aastal 2000 euro piiri ning alampalk kerkib 1789 euroni. Muuseas aitab see kooli tuua noori kõrgkooli lõpetajaid, et ka edaspidi seisaksid klassis laste ees hoolivad ja targad õpetajad.

Suureneb ka kõrghariduse rahastamine – tänavu täiendava 10 miljoni euro võrra ja  järgmisel aastal juba 130 miljoni euro võrra, kasvades ühe protsendini SKTst. Eesti-sugusel riigil ei ole ilma nutikuseta võimalik areneda ja jõukamaks ega ka maailmas silma paista.

Me saame end  tunda turvaliselt, kui meil on tööl professionaalsed ja motiveeritud päästjad ja politseinikud, elutähtsate teenuste osutajad. Päästjate miinimumpalk tõuseb 1620 euroni, mis tähendab koguni 36-protsendilist palgatõusu. Iga politseinik hakkab uuest aastast teenima vähemalt Eesti keskmist palka. Sellel sammul on ka tugev regionaalpoliitiline mõõde – väärt töötasu meelitab ka väiksematesse kohtadesse  aktiivseid inimesi kogukonna turvalisuse eest hoolt kandma. Kordonid ja jaoskonnad ei tohi inimtühjaks jääda.

Valusaid hinnatõuse aitab leevendada ka tulumaksuvaba miinimumi tõstmine – vastav lubadus jõudis just sotsiaaldemokraatide survel koalitsioonileppesse ja sealt edasi eelarvesse.  Maksuvaba miinimumi suurendamine 1. jaanuarist 654 euroni jätab madalama ja keskmise sissetulekuga inimestele aastal 372 eurot rohkem kätte.

Ja loomulikult lapsetoetused! Need on kosunud ainult siis, kui oleme kandnud valitsemisvastutust. Uuest aastast tõuseb lapsetoetus kolmandiku võrra 80 euroni. Samale tasemele jõuab lõpuks ka kaks aastakümmet muutumatuna püsinud üksikvanema toetus. Iseäranis helde on uus eelarve lasterikaste perede suhtes, kelle toetused kerkivad kõige jõudsamalt.

Kindlustunne algab kodust. Eesti peab olema koht, kus inimesed tahavad elada, töötada ja oma pere luua. Samas oleme jõudnud seisu, kus suuremates linnades pole kodu enam kõigile kättesaadav ning väiksemate asulates ja linnades üüriturg sisuliselt puudub. Nii jäävad paljud justkui kahe valiku vahele lõksu ja võivad lõpuks otsustada välismaale kolimise kasuks. Saavutasime eelarvevaidlustes riiklike üürimajade programmi taaskäivitamise, mille toel on võimalik pakkuda inimestele kättesaadava hinnaga korterit. See programm aitab ühtlasi kaasa maa ja linna vahelise ebavõrdsuse vähendamisele.

Alates järgmise aasta juulikuust stardib kauaoodatud hooldusreform, kuhu suunatakse eelarvest kümneid miljoneid eurosid. Selle raha toel on võimalik kutsuda ellu teenus, mis tagab abivajajatele keskmise pensioni eest koha hooldekodus. Keskmiselt säästab abivajaja pere nii aastas 6000 eurot, mis muidu tuleks hooldekodule maksta. Ülioluline on ka see, et paljudel oma lähedase hooldamisega hõivatud inimestel on võimalik naasta tööturule. Ühtlasi annab see reform kindlustunde, et tõsiste tervisemurede korral on väärikas vananemine võimalik ka ilma paksu rahakotita.

Eelarve ei ole veel sugugi lukus – riigikogus debatid alles algavad ja loodetavasti muutub riigi järgmise aasta alusdokument veel paremaks.

 

Reili Rand

Riigikogu liige