Ukraina ja Eesti terviseministrid arutasid koosööd rehabilitatsioonis ning e-tervises

PiretUkraina

Terviseminister Riina Sikkut kohtus Ukraina terviseministri Viktor Ljaškoga, et arutada Eesti riigi võimalusi jätkata sõjavigastatute ja -põgenike abistamist ning koostööd taastusravi ja e-tervise alal. 

“Eesti on kindlasti huvitatud Ukraina pikaajalise toetamise jätkamisest taastusravi valdkonnas ning seda nii Ukraina sõdurite ravimisel Eestis kui ka meditsiinipersonali koolitamisel. Samuti toetame igati Ukraina soovi liituda Euroopa terviseandmete infrastruktuuriga, et saaks vahetada Euroopa Liidu liikmesriikidega infot Ukraina patsientide kohta ning sellega parandada nii ravikvaliteeti kui ka vähendada koormust tervishoiusüsteemidele,” kommenteeris minister Riina Sikkut. 

Eesti on seni Ukrainale pakkunud tuge näiteks amputatsioonipatsientide ravi ja proteesimisega – Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikus on jalaproteesi(d) saanud 23 vigastatut. Ühtlasi on Eesti siin kaitset taotlenud Ukraina põgenikele pakkunud näiteks ravikindlustust, võimalust apteegist välja osta ravimeid ka Ukrainas väljastatud paberretsepti alusel, rahastust põgenikele erinevate raviteenuste osutamiseks ja laste vaktsineerimiseks nakkushaiguste vastu. Eestis on ka kriisitoe telefon, mis pakub sõjapõgenikele ööpäevaringset psühholoogilist tuge ja infomaterjale. 

Eesti on 2014. aastast toetanud Ukraina taastusravisüsteemi ülesehitamist. Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (TTK) on õppinud Ukraina tegevusterapeudid, septembris 2022 alustas seal esimene Ukraina lend õe õppekaval. Lisaks on TTKs läbinud amputeerimise ja taastusravi alaseid täiendkoolitusi 40 Ukraina tervishoiutöötajat. 

Uuel aastal käivitub kümmet Ukraina lähiriiki kaasav WHO ühisprojekt, mille abil soovitakse toetada tervishoiuasutusi sõjapõgenikele abi osutamisel. Projekti raames analüüsitakse ka põgenike mõju tervishoiusüsteemidele ja takistusi terviseteenustele ligipääsemisel. Lisaks plaanitakse projektiga luua võrgustik, mis toetaks Ukraina tervishoiutöötajaid valdkonnas töö leidmisel. Samuti soovitakse projektiga luua vahendaja ametikoht, kes aitaks Ukraina põgenikel võõra riigi tervisesüsteemis toime tulla.