Umbusaldusavaldus Kalle Klandorfile anti Tallinna volikogu menetlusse

Kirill KlausUncategorized

Neli erakonda – EKRE, Isamaa, Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond – andsid tänase Tallinna Linnavolikogu istungi algul üle 32 allkirjaga umbusaldusavalduse abilinnapea Kalle Klandorfile. Umbusalduse avaldamise põhjuseks on korduvad probleemid linnavalitsuse ülbe suhtumisega linnakodanike abivajadusse ning halvasti tehtud töö.

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu Otsuse eelnõu „Umbusalduse avaldamine Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfile” juurde

Neli erakonda avaldavad umbusaldust Tallinna linnavalitsuse liikmele Kalle Klandorfile. Umbusalduse avaldamise põhjuseks on korduvad probleemid linnavalitsuse ülbe suhtumisega linnakodanike abivajadusse ning halvasti tehtud töö.

02.02.2021 avaldas Kanal 2 uudistesaade “Reporter” ehmatava saatelõigu eakast naisest, kes teel arsti vastuvõtule ei suutnud läbida Tallinna kesklinnas hooldamata kõnniteed. Eakas tallinlane oli seetõttu sattunud raskesse olukorda. Ajakirjanikud märkasid seda ja aitasid inimesel arsti vastuvõtule jõuda. Tunnustame inimest aidanud ajakirjanikke.

Samas saates küsiti seejärel juhtunu ning tänavate seisukorra kohta kommentaari pealinna kommunaalvaldkonna eest vastutavalt abilinnapealt Kalle Klandorfilt. Abilinnapea teatas enesekindlalt, et Tallinna tänavate olukord on hea ning avaldas arvamust, et hätta sattunud pensionär võiks tema arvates võtta takso, mitte üritada pealinnas jala liikuda. Südametu ja nõrgematesse hoolimatu suhtumine ei ole kohane Eesti pealinna juhtidele.

Tallinna linn peab tagama kõigile võimaluse avalikku ruumi kasutada – eriti eakatele inimestele, aga ka väikelaste vanematele, liikumisraskustega inimestele. Tallinna tänavad ei näe praegu välja kaasaegse Euroopa pealinna väärilised. Kõik algab linna juhtimisest ja suhtumisest.

Keskerakondlik ainuvõim on aastate vältel korduvalt maha hääletanud saadikute ettepanekud heakorraks minevate summade suurendamiseks. Tõrjutud on ka ideed, kuidas paremini linna puhastust korraldada. See näitab, et probleem on süsteemne ja kestev, tegemist ei ole üksikjuhtumiga. Soojal ajal tehnikapraadidel maksumaksja raha eest poseerimine rahuldab kõrgepalgaliste linnajuhtide tähelepanuvajadust, kuid ei aita teha hästi linnakodanike jaoks tehtavat tööd.

Tallinna puudulik heakord on linnavalitsuse tegemata töö. Abilinnapea soov lükata süü eraomanike või näiteks pensionäride peale on vastutustundetu. Linnavalitsuse liikme vastutus on tagada valdkonna toimimine, probleemi ilmnemisel teostada järelevalvet ja otsida lahendusi. Ühtegi neist kolmest pole abilinnapea korralikult ja südamega teinud. Veelgi enam, ta on valinud töö tegemata jätmisele lisaks ülbe sõnumi – pensionärid, sõitke taksoga!

Sellega seoses avaldavad allakirjutanud volikogu neljast erakonnast Kalle Klandorfile umbusaldust. Tänavad peavad olema korras ja linna juhtidel peab olema empaatiavõimet, et mõista linnas elavate inimeste muresid, eriti kui räägime eakatest tallinlastest. Kui tööd ei suudeta südamega teha, on aeg leida uus inimene sellesse rolli. Tallinna linna inimesed väärivad paremat.