Vakra: ainult taaskasutatav mask aitab vähendada kilekottide mägesid

Kirill KlausTallinn

Tallinna Linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe Rainer Vakra sõnul on tänaseks selge, et maskide kasutajate hulk on lähikuudel tunduvalt kasvamas ning eelistada tuleb taaskasutatavate maskide kandmist.

“Lisaks tuleb ühiselt mõista, et kui näomaskide kandmine muutub kohustuslikuks, peavad avalikku ruumi tekkima ühekordsete maskide jaoks ka vastavad jäätmekonteinereid. Täna võib selliseid spetsiaalseid prügikaste juba mõnes kohas leida, aga need ei tohi jääda üksikjuhtumiteks,” selgitas Vakra.

Kuigi ühekordseid maske on võrreldes riidest maskidega lihtsam ja mugavam kasutada, võiksid just taaskasutatavad maskid olla inimeste esimene valik.

“Tegin ettepaneku Tallinna juhtidele, et roheline pealinn näitaks eeskuju ja et eelpoolnimetatu vajab linnarahva hulgas propageerimist ja ära tegemist. Kõik see on kahjuks meie uus normaalsus ning lahendused tuleb leida enne, kui kasutatud kilekottide ja kasutatud maskide mägedele alla jääme,“ lisas volikogu liige Vakra.

Keskkonnaministeeriumi juhendi järgi tuleb ühekordne mask kohe pärast kasutamist sulgeda kilekotti ja alles siis visata segaolmejäätmetesse. See teeb võimatuks Eesti eesmärgi vähendada 2025. aasta lõpuks õhukeste plastkandekottide tarbimist 40 õhukese plastkandekotini inimese kohta aastas.