Vakra: poliitikud võiksid valimiskampaania ajal teha ka jäätmete sortimisalast selgitustööd

Kirill KlausKeskkond

Eile avaldatud Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud uuring kinnitab, et jäätmete sortimisel ei ole viimaste aastate jooksul märgatavaid muutusi paremuse poole toimunud. Tallinna Linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Rainer Vakra sõnul on ilmselge, et järelikult tuleb süsteemis midagi muuta ja teha rohkem selgitustööd inimeste hulgas, mitte üksnes omavalitsusjuhtide seas.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra, kes aasta alguses kaitses Tallinna Ülikoolis diplomitöö teemal “Keskkonnateadlikkus ja jäätmemajanduse roll Nõmme linnaosa näitel”, tõi välja lahendused, mis viiksid jäätmete sortimise olukorda siiski paremuse poole.

„Pakendikotiteenus ehk kohtkogumine on pakendijäätmete äraandmiseks selgelt mugavaim võimalus ning aitab tõsta nii sortijate arvu kui ka sortimise kvaliteeti. 90% Nõmme jäätmetekitajad, kelle segaolmejäätmete konteineris pakendeid ei olnud või oli väga vähe, olid pakendikotiteenuse kasutajad, tuli välja ka minu lõputöö tarbeks tehtud uuringust. Arvestades seda, tuleks pakendite ja taaskasutatavate jäätmete avaliku konteinerpargi arendamise asemel panustada veelgi rohkem kohtkogumisse,” rääkis Vakra.

„Nõmmel käisin uurimistöö tarbeks isiklikult läbi sajad majapidamised ja inimestel on prügi sortimise kohta asjalikud küsimused, kuid neil puudub igapäevaselt võimalus otse nõu küsida. Seepärast on oluline, et kui tahame jäätme sortimisse tuua tõepoolest muutusi, siis tuleb elanikke personaalselt nõustada,” märkis ta.

„Kohalike omavalitsuste valimised on aasta pärast ja poliitikutel ning omavalitsusjuhtidel seisavad ees kohtumised valijatega. Just neid kontakte tuleks ära kasutada ning teha veelkord jäätmete sortimisalast selgitustööd,“ lisas volikogu liige Vakra.