Valga sotsiaaldemokraatide uueks juhiks valiti Meeli Tuubel

Kirill KlausValgamaa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Valga osakond valis uueks esimeheks Meeli Tuubeli, kelle juhtimisel tahavad Valga sotsiaaldemokraadid pakkuda arvestatavat alternatiivi tänasele, eeskätt iseendale keskendunud vallavõimule.

Uue esimehe kõrval valiti Valga osakonna sotsiaaldemokraatide juhatusse Madis Gross, Teresa Sale, Katre Kikkas ja Anne Viira.

Meeli Tuubel töötab 2019. aastast sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksuse Lõuna piirkonna juhina. Eelnevalt töötas ta pikalt Valga linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhatajana. Tuubeli sõnul hindab ta kõrgelt sotsiaaldemokraatide väärtuspõhist poliitikat, mis hoiab ja austab inimeste õigusi ning vabadusi. „Sotsiaaldemokraadid on ebamugav koalitsioonipartner nendes võimukooslustes, kus tahetakse ellu viia avalike ametite mehitamist parteilise kuuluvuse järgi ning ei peeta vajalikuks asjatundlikku ning avatud riigi- ja omavalitsusjuhtimist,“ rääkis Tuubel.

Valga sotsiaaldemokraadid tänasid oma eelmist esimeest Kalev Härki ja tunnustasid tema tööd Valga linnapeana. „Kalev tõmbas linnas elu käima. Kahjuks näeme praegu arengu seiskumist, jätkub vaid Kalevi ettevõetu inertsist.,“ tõdeti koosolekul.

Foto: Meeli Tuubel paremal