Välisminister Sven Mikser: Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on Gruusia lahutamatud osad

Ann VaidaVälispoliitika

Välisministri avaldus Venemaa Gruusia-vastase agressiooni  (8.08.2008) 10. aastapäeva puhul.

Homme täitub 10 aastat Venemaa agressioonist Gruusia vastu, millega Venemaa rikkus tõsiselt rahvusvahelist õigust ning kahjustas regionaalset julgeolekut ja stabiilsust. Rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine Venemaa poolt kestab Gruusias tänaseni. On murettekitav, et nende aastate jooksul ei ole jõutud konflikti lahendamiseni ning Venemaa okupeerib jätkuvalt Gruusia alasid. Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on Gruusia lahutamatud osad, riigi suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tuleb täiel määral austada. Okupeeritud alade jätkuv militariseerimine, piiride ehitamine, liikumispiirangud, takistused hariduse omandamisel on taunitavad ning kahjustavad püüdeid leida konfliktile rahumeelset lahendust. 

Tunnustame Gruusia valitsuse pühendumist dialoogi otsimisele. Gruusia valitsuse rahualgatus „Samm parema tuleviku suunas“ otsib võimalusi elujärje parandamiseks mõlemal pool kontrolljoont. Sellist kaasavat lähenemist pooldab ka Euroopa Liit.

Tänasel aastapäeval meenutame Venemaale kohustust täita 2008. aasta 12. augusti rahulepet, mis nõuab relvajõudude tagasitõmbumist ning rahvusvahelise rahuvalvemissiooni loomist. Kuni de facto võimud ignoreerivad üleskutseid lubada rahvusvahelisi organisatsioone takistamatult okupeeritud aladele, peame hoidma Euroopa Liidu Gruusia vaatlusmissiooni, mis on ainus rahvusvaheline missioon kohapeal. Sama vajalik on dialoogikanalina Genfi kõneluste jätkumine, mille raames tuleks heas usus ja konstruktiivselt lahendust otsida.

Foto: Estonian Foreign Ministry – Välisminister Mikser külastas Khurvaletis Gruusia ja Lõuna-Osseetia administratiivjoont, CC BY 2.0.