Välisminister Sven Mikser: NATO liitlased on ühtsed toetuses Ukrainale ja Gruusiale

Ann VaidaVälispoliitika

Tänasel NATO välisministrite kohtumise esimesel päeval Brüsselis räägiti alliansi koostööst Gruusia ja Ukrainaga ning poliitilisest olukorrast Musta mere regioonis. Samuti oli teemaks transatlantiline julgeolek.

NATO liikmed kinnitasid toetust Ukraina ja Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, samuti on allianss valmis jätkama toetust partneritele julgeoleku võimete arendamisel. Välisminister Sven Mikseri sõnul olid NATO partnerid ühtsed arusaamas, et Venemaa on Krimmi ebaseadusliku anneksiooniga ning sõjategevusega nii Ukraina kui Gruusia vastu rikkunud rahvusvahelist õigust, sealhulgas Euroopa julgeoleku aluspõhimõtteid. Taoline Venemaa agressiivne käitumine on ohuks kogu Musta mere piirkonnale.

Oma sõnavõtus rõhutas minister, et NATO poliitiline reaktsioon Venemaa käitumise osas Aasovi merel on olnud kiire, kuid on vajalik mõelda järgmistele sammudele. Seejuures on oluline mõista, et Venemaa on olukorda eskaleerides järginud teatud mustrit. „Kertši väinas toimunud rünnaku näol ei ole tegemist üksiku intsidendiga, vaid osaga pikaajalisest tegevusest, mille eesmärgiks on mõjuala laiendamine,“ osundas ta.

Rääkides transatlantilisest julgeolekust rõhutas Mikser, et NATO peab jääma kindlaks enda võetud kohustuste täitmisele, põhimõtetele ja väärtustele. „Kaitsekulude tõstmise lubaduste täitmine on üks olulisemaid samme tugeva transatlantilise sideme hoidmisel,“ ütles minister.

NATO ministrite kohtumisel võeti vastu ühisavaldus keskmaa-tuumajõudude piiramise (INF) lepingu osas. NATO partnerid jagasid Ameerika Ühendriikide hinnangut, et Venemaa on INF-lepingut rikkunud ning on viimastel aastatel arendanud leppega keelatud relvasüsteeme.

„Rahvusvahelise julgeoleku ja stabiilsuse huvides on eriti oluline, et kokkulepetest peetaks kinni. Venemaa on seda ilmselgelt aga rikkunud ja ühepoolne lepingu täitmine ainult Ameerika Ühendriikide poolt ei saa olla jätkusuutlik,“ sõnas minister. „Pikaaegne INF-lepingu rikkumine on vaid üks näide, kuidas Venemaa soovib võetud rahvusvahelistest kohustustest taganeda. Meie kui liitlaste ülesanne on jätkuvalt teha selgeks, et nende reeglite rikkumine ei tee reegleid olematuks, vaid et taolisel käitumisel on ka tagajärjed,“ ütles Mikser.

NATO ministrite kohtumise tänane päev lõpeb ministrite õhtusöögiga NATO lõunanaabruse teemadel – kinnitatakse lõunanaabruses stabiilsuse tugevdamise raport ja NATO terrorismivastase tegevuskava uuendamine. Teemaks on veel NATO toetus Liibüa kaitse- ja julgeolekuvõime arendamisel. Samuti arutatakse arenguid Iraagis.

Seotud lood: