Valitsus suurendas Film Estonia tagasimakse fondi mahtu 3,4 miljoni euro võrra

PiretKultuur

Valitsus otsustas täna ühekordselt suurendada tagasimaksefondi Film Estonia mahtu 3,4 miljoni euro võrra. Seega on Film Estonia 2022. aasta maht kokku 5,4 miljonit eurot.  

„Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi vahenditest ning tänane otsus on Eesti filmitööstuse jaoks kahtlemata oluline. Huvi Eesti vastu on välismaiste filmitootjate seas juba hüppeliselt tõusnud ning fondi suurendamine annab tõuke, et viia meie filmikultuuri rahvusvahelisele tasemele. Film Estonia aitab luua kõrgetasemelisi töökohti ja tuua Eesti majandusse veelgi rohkem välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja,” ütles kultuuriminister Piret Hartman.

 

„Filmitootjatel on suur huvi Eestisse tulla nii suuremate kui väiksemate projektidega. Huvi on hüppeliselt kasvanud ja näitab, et Eestil on palju pakkuda ning on kiitus meie spetsialistidele ja ettevõtluskeskkonnale,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. „Rahvusvaheliste projektide tootmine Eestis annab kogemusi, ent annab tugeva tõuke ka majandusele.“

Fondi täiendava suurendamisega tuuakse Eestisse täiendavalt 11,4 miljonit eurot, netomõju Eesti majandusele on vähemalt 8 miljonit eurot.

2022. aastaks ette nähtud tavapärane fondi maht 2 miljonit eurot oli 2022. aasta jaanuari seisuga väljamaksekohustusega kaetud. Erakorraline fondi suurendamise vajadus tekkis seoses rahvusvaheliste suurprojektide huviga Eestisse tulla ja sellest tuleneva hüppelise nõudluse kasvuga. Paljuski on see seotud rahvusvahelise filmitööstuse taaskäivitumisega pärast koroonapandeemiast tingitud madalseisu.

Film Estonia sarnased tagasimakseprogrammid on maailmas kõige levinum automaatne mehhanism, millega meelitatakse riiki välisinvesteeringuid ja elavdatakse kohalikku turismi, filmitööstust ja majandust. Vahendid Film Estonia ühekordseks suurendamiseks eraldati valitsuse reservist. Eelnõu esitas rahandusministeerium koostöös kultuuriministeeriumiga.