Vanemaealistel lihtsustub isikut tõendava dokumendi taotlemine

PiretUncategorized

Siseminister allkirjastas 7.detsembril eelnõu, millega võimaldatakse edaspidi 70-aastastel ja vanematel inimestel taotleda isikutunnistust või pikaajalise elaniku elamisloakaarti ilma PPA teenindussaali kohale minemata.

Kui praegu on siseministri määruse kohaselt on isikut tõendava dokumendi taotleja sõrmejälje andmete kehtivusaeg kuus aastat, siis määruse muutmise eelnõu kohaselt, ei pea vanemad inimesed enam nende dokumentide taotlemisel oma sõrmejälgi andma. See aga tähendab, et inimesed alates 70ndast eluaastast ei pea tingimata isiklikult PPA teenindussaali kohale minema ning saavad dokumendi taotluse esitada PPA iseteeninduskeskkonnas, e-kirja teel või sotsiaaltöötaja abiga.

Siseminister Lauri Läänemets märkis, et sõrmejälgede võtmise nõue isikutunnistuse ja elamisloakaardi taotlemisel tuleneb Euroopa Liidu õigusest ning on kohustuslik kõikidele liikmesriikidele, kuid ka Euroopa Liidu regulatsioon on näinud vanemaealistele inimestele ette erisuse, mis on väga inimlik ja mõistlik lähenemisviis. „Seepärast otsustasime, et alates 1. septembrist 2023 ei ole vanemaealistel enam tarvis sõrmejälgi uuendamas käia. Paljudele on see kõrge ea ja terviseprobleemide tõttu väga keeruline, kuid nimetatud dokumentide omamine on kohustuslik ja ka igapäevases asjaajamises hädavajalik.“

Teistele vanusegruppidele säilib sõrmejälgede uuendamise kohustus tavapärases korras nagu ka Euroopa Liidu määrus ette näeb. See on oluline, kuna isikutunnistus on muu hulgas ka Schengeni-sisene reisimiseks sobiv dokument, mis peab olema turvaline ja kuhu kantud biomeetrilised andmed peavad olema võrreldavad. „Biomeetria lisamine isikutunnistustele on Euroopa Liidu riikide ülene kokkulepe, mille eesmärk on turvalisuse ja julgeoleku parem tagamine tõhusa isikusamasuse kontrollimisega. Euroopa Liit ja sealhulgas ka Eesti, toetab võitlust identiteedipettuste ja isikut tõendavate dokumentide võltsimise vastu ning see on järjekordne samm kuritegevuse vastu võitlemisel,“ ütles Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar.

Lisaks on kohaldatud täiendav erisus igas vanusegrupis inimestele, kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi taotlemiseks ise kohale minna. Temalt ei pea sõrmejälgi võtma, kui viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui 11 aastat.