Sotside blogid

 • Linnaosakogu arutas Volta planeeringut ja asumiseltside kaasamist
  Jaak Juske
  Teisipäeva õhtul koos olnud Põhja-Tallinna linnaosakogu päevakorras oli mitu olulist punkti.Esimesena sai kooli arengukava kooskõlastamiseks sõna Tallinna kunstigümnaasiumi direktor, kes olnud ametis viimased kolm aastat. Selle ajaga on oluliselt kaasajastatud õppekava ning õpilaste arv on kasvanud 480 noorelt 610.Koolis on oluliselt kohal keelekümblus, jätkuvalt ka kunstiõpetus. Õpilased seavad endale pidevalt... Loe edasi
 • Ka nõukogude ajal ei saanud moraalselt kahtlase taustaga kunstnikud teha Lenini skulptuuri. Ilmus Postimehes, 21.01.2018
  Barbi Pilvre
  Mind on 18. 01 Postimehes Hendrik Alla intervjuus Toomas Kirsiga seostatud 104 kirjaga NO-teatri ja Ojasoo vastu, millele ma alla kirjutanud ei ole ja ei kirjutakski, sest Ojasoo vastane seisukohavõtt on olulise demokraatliku põhiväärtuse: sõna- ja loomevabaduse vastane seisukohavõtt. Kui me hakkame vaikselt jälle arutame, millised kunstnikud on sobivad tegema... Loe edasi
 • Tartu linnavolikogu sotside fraktsioon: nõuame Tartu linna kaasamist tselluloositehase eriplaneeringu väljatöötamiseks!
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Täna esitatakse Tartu volikogule Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlaste ja linnakodanike pöördumine Tartu lähistele plaanitava tselluloositehase asjus. Sotside fraktsiooni esimees Gea Kangilaski arvates on vajalik linna sõnaõiguslik kaasamine tselluloositehase riikliku eriplaneeringu väljatöötamiseks: “Peame kodanike muret põhjendatuks. Kuna tehase eriplaneeringul on just Tartule väga suur mõju, nõuab SDE fraktsioon, et... Loe edasi
 • Arutelu õpetajate järelkasvust
  Toomas Jürgenstein
  Eile, siis 17. jaanuaril pidasime riigikogu konverentsisaalis arutelu õpetajate järelkasvust. Mõtte selle teemat sissejuhatavalt käsitleva inimeste ringi kokkukutsumiseks sain Treffneri juubelipeol matemaatikaõpetajalt Hele Kiiselilt. Eriti jäi meelde numbreid armastava Hele näide, et matemaatikaõpetajatest on umbes 300 üle kuuekümne, aastas tuleb neid juurde 3-5 (lõpetajatest enamik juba töötavad) st arvuta aastaid... Loe edasi
 • Heljo Pikhof: tuge saavad nii erilised õpilased kui nende õpetajad
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Kaasav haridus on meie koolikorralduse põhimõte juba 2010. aastast. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) järgi peab lapsel olema võimalus õppida kodulähedases koolis teiste omavanuste õpilaste seltsis.  See on mitmeti vajalik, osalt ka väärtuste küsimus: meie kõrval kasvab ja elab-töötab küllaga «ebastandardseid» inimesi, kes neist on keskmisest pikaldasem, kes andekam, kes vajab... Loe edasi
 • Millal filmiti Tallinnas esimesed kaadrid?
  Jaak Juske
  2015. aasta sügisel kutsuti mind Eesti vanima, 1913. aasta maikuus linastunud ja Venemaa arhiivist leitud mängufilmi "Laenatud naene" uuele esilinastusele Tallinnas. Seal hakkas mulle silma üks filmikaader, mis tundus muutvat kogu Eesti filmiajalugu:http://jaakjuske.blogspot.com.ee/2015/11/kuidas-ma-juhuslikult-eesti.htmlNüüd võttis minuga ühendust filmiajaloolane Lauri Kärk, kes oli samast stseenist võtnud välja ühe natuke teise nurga alt... Loe edasi
 • Toomas Jürgenstein kutsub hairdusarutelule
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Haridusarutelu Toompeal: kes õpetab tulevikus meie lapsi? Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni korraldusel toimub kolmapäeval parlamendi konverentsisaalis arutelu selle üle, kuidas tagada, et noored õpetajad leiaksid tee kooli ja et häid õpetajaid jaguks ka tulevikus lapsi õpetama. Arutelu „Õpetajate järelkasv – kes õpetavad tulevikus meie lapsi?“ avab riigikogu esimees Eiki Nestor. Ettekannetega... Loe edasi
 • Tartu linnavolikogu sotside fraktsiooni esimeheks valiti Gea Kangilaski
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Tartu linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon  valis uueks esimeheks Gea Kangilaski. Aseesimeheks kinnitati Lemmit Kaplinski. Vastavalitud fraktsiooni esimees Gea Kangilaski kommenteeris eesootavat tööd: „Kanname Tartus suurima opositsioonijõu raskust ja lähtuvalt sellest sean peamiseks eesmärgiks linnavalitsuse töö kontrollimise, eraldi ja erilise fookusega korruptsiooni ennetamisel, aga samuti tahan seista hea selle eest, et... Loe edasi
 • Toomas Jürgenstein: erakoolid on ja jäävad Eesti haridussüsteemi osaks
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Sotsiaaldemokraat Toomas Jürgenstein avaldas täna riigikogu kõnetoolist  heameelt selle üle, et lõpuks ometi sündis kompromiss erakoolide rahastamise osas, mis ühtlasi teenib haridusliku mitmekesisuse säilimist. „Erakoolid on Eesti haridusmaastiku osa ning lahendades erakoolide probleeme lahendame ka meie hariduse probleeme,“ ütles Jürgenstein täna parlamendi heakskiidu saanud seaduse kohta, mis võimaldab erakoolidel taotleda... Loe edasi
 • Heljo Pikhof: kaasav haridus peab jõudma loosungitest pärisellu
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Riigikogu kiitis täna 46 poolthäälega heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärgiks on viia hariduslike erivajaduste laste õppetöö korraldamine uuele tasemele ja mis tuua koolidesse abiõpetajad ning psühholoogid. „Riik asub tänavu rahastama HEV laste õpetamisega kaasnevaid kulusid, kui laps õpib munitsipaalkoolis. Märkimisväärselt suureneb koolis töötavate tugispetsialistide toetus, mis lubab neid... Loe edasi
 • Mida parlament loeb? Minu valik: Pierre Bourdieu´ “Meeste domineerimine”
  Barbi Pilvre
  https://parlafon.wordpress.com/soorollidest-sotsioloogi-silmade-labi-koneleb-barbi-pilvre/... Loe edasi
 • Paar sõna hümnist
  Toomas Jürgenstein
  Olen senise elu jooksul paar korda hümni teemadel sõna võtnud, teemaks pigem kolmanda salmiga seotud problemaatika. Lisan lingi ühele vanale EPLi loole, mis kerge muigega suunurgas kirjutatud:  http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-jurgenstein-mida-teha-vanade-lauludega?id=51007085Viidatud artiklist lähtuvalt tahan veel mainida, et olen koolis religiooni ja ühiskonna suhteid käsitleva teema puhul olen arutlusteemana käsitlenud küsimust, miks peaks/ei tohiks... Loe edasi
 • Anname endast parima ka alanud 2018 aastal!
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
 • Heljo Pikhof: seadusemuudatused peavad tooma kõigile turvalisema keskkonna
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Riigikogus läks lõpphääletusele alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus, mille peamine eesmärk on kaitsta lapsi jõulise alkoholipropaganda eest ja vähendada otsustavalt liigjoomisest tingitud kahju Eesti ühiskonnale.  Kinnitamist ootav eelnõu näeb ette täiendavad piirangud alkoholi reklaamimisele teles, raadios ja sotsiaalmeedias. Alkohoolsed joogid peavad uute reeglite kohaselt olema paigutatud kaupluste müügisaalides teistest kaupadest eraldi,... Loe edasi
 • Jõulud kui mõtetet vabastamine
  Toomas Jürgenstein
  Ilmunud EPL: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/uus-sari-joulud-ja-religioon-joulud-kui-motete-vabastamine?id=80510124Advendiaeg on juba üle võlli ning jõududeni on jäänud napp nädal. See on aeg, kus ikka ja jälle esitatakse nii avalikult kui iseendale küsimusi jõulupühade tähenduse kohta. On loomulik, et traditsiooniliste tõlgenduste kõrval tähtsustavad inimesed jõulusõnumist veel spetsiifilisi neile olulisi momente. Näiteks minu jaoks on viimastel aastatel olnud oluline... Loe edasi
 • Loome üleriigilise loomade hädaabitelefoni! Ilmus EPL Delfi 16.12.2017
  Barbi Pilvre
  Kui marutõbis kährik kunagi mu Vormsi majja püüdis tungida, helistasin viimases hädas ühte turvafirmasse, sest teadsin, et selle ühel juhil on saarel suvila. Turvafirma soovitas pöörduda kohaliku jahiseltsi. Lõpuks kasutasin tagaust, mis mu majal õnneks on ja lippasin tagasi vaatamata naabri juurde, kes õnneks oli kodus ja mõne minuti jooksul... Loe edasi
 • Kolm vabandust
  Toomas Jürgenstein
  Minu esimene täisaasta riigikogus hakkab läbi saama ning aeg kokkuvõteteks. Tänases blogipostituses mõtlesin välja tuua kolm asja, mida ma pärast kõhklusi olen toetanud ja mida toetan ka praegu, kuid mis on ikkagi hinge kriipima jäänud. Kõik need kolm otsust on olnud kompromissid ja tahan vabandada inimeste ees, keda need asjad... Loe edasi
 • Tallinna sünniloost
  Jaak Juske
  Tegin Facebooki pärast ühte vanalinna matka alljärgneva postituse, mis viis põneva diskussiooni Tallinna vanema ajaloo teemal:Keskaegse Tallinna peatänavaks oli Pikk tänav, sest selle kaudu pääses läbi linna peaväravaks olnud Suure Rannavärava sadamasse. Nii on Pikk tänav kandnud ka Mere tänava nime.3 kommentaari20Hille Maripuu, Ene Tiidelepp ja veel 18 inimestMeeldibKommentaarJagaKommentaaridReiu Tüür Vana... Loe edasi
 • Tartu sotsiaaldemokraatide ettepanekud Tartu linna 2018. aasta eelarvesse
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  SDE fraktsioon Tartu Linnavolikogus esitas 11. detsembril parandusettepanekud Tartu linna 2018. aasta eelarve eelnõule.  Peame oluliseks: Säilitada lapsevanema poolt kaetava lasteaiatasu 2017. aasta  tasemel ehk 64.5 eurot/kuus; Suurendada koolieelsete lasteasutuste tööjõukulusid 224 784 euro võrra, et tagada vahendid kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõstmiseks 1000 euroni; Suurendada koolieelsete lasteasutuste tööjõukulusid 200 000... Loe edasi
 • Heljo Pikhof: laste kaitsmine kaalub üles alkoholiäri huvid
  Tartu Sotsiaaldemokraadid
  Sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof kaitses riigikogus kavandatavaid alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatusi, mille keskne eesmärk on kaitsta lapsi  ja noori pealetükkivate alkoholireklaamide eest ning vähendada otsustavalt liigjoomisest tingitud tervise- ja majanduskahjusid. „Me teame, et nende muudatuste vastu on väga tugevad majandusjõud. Loodetavasti eelistavad parlamendi liikmed laste ja noorte huve ning rahva tervist, mis toob... Loe edasi