Eesti valiti juhtima OECD tööd e-riikluse küsimustes

Ann VaidaE-Eesti, Tervishoid

Sel nädalal Lõuna-Koreas toimunud kohtumisel valiti majandusministeeriumi IKT-asekantsler Siim Sikkut juhtima Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ja liikmesriikide koostööd e-riikluse suunal.

OECD liikmesriikides e-valitsemise eest vastutavad kõrged ametnikud kohtusid Lõuna-Korea pealinnas Soulis, kus nimetati uus eesistujariik. IKT-asekantsler Siim Sikkuti kui eesistuja rolliks on suunata OECD tööd loomist ja elluviimist e-valitsemise teemades järgnevatel aastatel, olles liikmesriikide ühisvaate esindajaks.

„OECD töö suunamine digiküsimustes on Eesti jaoks suur au ja vastutus. Eesistujana tahan tõsta võtmeteemaks e-riigi arengu juhtimise parima korralduse ja maailmapraktikate võrdluse, et suudaksime liikmesriikide vahel paremini koostööd teha. Teiste maade kogemusest saab iga liikmesriik õppida, kuidas riiklike e-teenuste arengutempo kiireneks ja samas ühtlustuks kogu riigis,“ kommenteeris asekantsler Siim Sikkut.

„Sel nädalal Soulis asetleidnud aastakohtumisel jagasime kolleegidega kogemusi, kuidas e-riigi arendamisel tärkavaid tehnoloogiaid kõige paremini rakendada. Lisaks oli kõne all, kuidas riigivalitsemist järjest rohkem andmepõhiseks arendada ning mil viisil IKT-lahenduste hankimist moderniseerida,“ sõnas Sikkut.

„E-riikluse arengu globaalse mõtteliidrina on OECD end tõestanud, andes järjepidevalt välja värskeid analüüse ja riikide praktikate võrdlusi. Kasutame neid ka Eestis e-valitsemise arendamisel väärt sisendina,“ selgitas Sikkut OECD tegevuse olemust ja sellest saadavat kasu liikmesriikidele.

OECD tööd e-riikluse alal juhtivate e-liidrite töögrupi kaudu, mille osalised on OECD liikmesriikides e-valitsemise eest vastutavad ametnikud ja OECD tegevmeeskond. Töögrupi aastakohtumistel käsitletakse e-valitsemise arengu sõlmküsimusi ja vahetatakse häid praktikaid, analüüsitakse OECD koostatud uuringuid ning aasta jooksul riikide osalusel kogunenud alatöörühmade tulemid.

OECD-l on 35 liikmesriiki ja Eesti kutsuti liituma 2010. aastal, Läti kaks aastat tagasi ja Leedust sai OECD liige selle aasta suvel.