Noorte tuleviku fond: kindlustunne elluastujatele

Loome noorte tuleviku fondi, kuhu riik ja lapsevanemad saavad ühiselt kuni lapse täisealiseks saamiseni raha koguda, et nende elluastumine oleks lihtsam ja turvalisem.

Miks?

Iseseisvat elu alustavate noorte täiskasvanute majanduslik toimetulek on täna probleemsem nii neist noorematest kui ka vanematest:

  • 18-24—aastaseid noori on Eestis umbes 100 000 ehk nad moodustavad Eesti elanikest ligi kümnendiku. 2016. aastal elas neist 7 000 absoluutses vaesuses.
  • Noorte töötuse määr on ligi kaks korda kõrgem Eesti keskmisest.
  • Noored on ettenägematutele sündmustele majandusliult kõige haavatavamad, sest neil ei ole kogunenud säästusid.

Noorte käekäigu parandamiseks lubavad sotsid luua peale 2019. aasta valimisi kogumisfondi. Riigi ja lapsevanemate koostöös kogutav raha annab noortele võrdsema stardiplatvormi ja vajaliku kindlustunde iseseisva elu alustamiseks.

Ühtlasi on sellel positiivne mõju sündimusele, sest esimese lapse saamise peamiseks takistuseks nimetatakse just majandusliku kindlustunde puudumist.

Kuidas?

Noorte tuleviku fond on isiklik kogumisfond, mis avatakse igale vastsündinule ning kuhu terve tema lapseea kogutakse raha, mille finantsasutus investeerides kasvama paneb.

Kui lapsest saab täiskasvanu, on tal võimalik seda kogutud raha kasutada iseseisva elu sisseseadmiseks, õppimise ajal äraelamiseks, eluasemekulude katteks või muuks vajalikuks.

Sotside ettepanek on, et riik panustab iga lapse isiklikku fondi igakuiselt 10 eurot ning vabastab lapsevanemate poolt tehtud sissemaksed tulumaksust. Koos riigipoolse panusega piisab vaid 10 eurost mõlemalt vanemalt iga kuu, et 18-aastaseks saanud noorele oleks kogunenud ligi 10 000 eurot.

Kui laps saab Riigi panus (eurodes) Lapsevanemate vabatahtlik panus (eurodes) Kogunenud intressid (4.5% intress; eurodes) Fondi suurus (eurodes) Tulumaksutagastus lapsevanematele (eurodes)
3-aastaseks 360 720 78.3 1158,3 144
6-aastaseks 720 1.440 323,7 2483,7 288
9-aastaseks 1.080 2.160 760,3 4000,3 432
12-aastaseks 1.440 2.880 1.415,6 5735,6 576
15-aastaseks 1.800 3.600 2.321,3 7721,3 720
18-aastaseks 2.160 4.320 3.513,4 9993,4 864

Iga-aastane kulu riigile on selle fondi loomisel umbes 30 miljonit eurot.

“Tegu pole toetuse, vaid ette säästmisega. Selline fond tagaks kõigile noortele stardiraha ja siluks ebavõrdsust, mis on ühiskonnas suurenemas.“

– Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide esimees


Seotud uudised:


Liitu infokirjaga!

Kirjutame sulle korra nädalas. Nii oled pidevalt sotside tegemistega kursis.