Noorte tuleviku fond: kindlustunne elluastujatele

Ann Vaida

Loome noorte tuleviku fondi, kuhu riik ja lapsevanemad saavad ühiselt kuni lapse täisealiseks saamiseni raha koguda, et nende elluastumine oleks lihtsam ja turvalisem.

Miks?

Iseseisvat elu alustavate noorte täiskasvanute majanduslik toimetulek on täna probleemsem nii neist noorematest kui ka vanematest:

  • 18-24—aastaseid noori on Eestis umbes 100 000 ehk nad moodustavad Eesti elanikest ligi kümnendiku. 2016. aastal elas neist 7000 absoluutses vaesuses.
  • Noorte töötuse määr on ligi kaks korda kõrgem Eesti keskmisest.
  • Noored on ettenägematutele sündmustele majandusliult kõige haavatavamad, sest neil ei ole kogunenud säästusid.

Noorte käekäigu parandamiseks lubavad sotsid luua peale 2019. aasta valimisi kogumisfondi. Riigi ja lapsevanemate koostöös kogutav raha annab noortele võrdsema stardiplatvormi ja vajaliku kindlustunde iseseisva elu alustamiseks.

Ühtlasi on sellel positiivne mõju sündimusele, sest esimese lapse saamise peamiseks takistuseks nimetatakse just majandusliku kindlustunde puudumist.

Kuidas?

Noorte tuleviku fond on isiklik kogumisfond, mis avatakse igale lapsele tema sünni järel ning kuhu terve tema lapseea kogutakse raha, mille finantsasutus investeerides kasvama paneb.

Kui laps saab täiskasvanuks, on tal võimalik kogutud raha kasutada iseseisva elu sisseseadmiseks, õppimise ajal äraelamiseks, eluasemekulude katteks või muuks vajalikuks.

Sotside ettepanek on, et riik panustab iga lapse isiklikku fondi igakuiselt 10 eurot ning vabastab lapsevanemate tehtud sissemaksed tulumaksust. Kui mõlemad lapsevanemad panustavad sarnaselt riigiga igakuiselt 10 eurot, koguneb koos intressidega lapse 18. sünnipäevaks arvele peaaegu 10000-eurone summa.

Iga-aastane kulu riigile on selle fondi loomisel umbes 30 miljonit eurot.

“Tegu pole toetuse, vaid ette säästmisega. Selline fond tagaks kõigile noortele stardiraha ja siluks ebavõrdsust, mis on ühiskonnas suurenemas.“

– Jevgeni Ossinovski
Sotsiaaldemokraatide esimees


Seotud uudised:


Liitu infokirjaga!

Kirjutame sulle korra nädalas. Nii oled pidevalt sotside tegemistega kursis.