Heljo Pikhof: üürnike huvisid saab paremini kaitsta

Kirill KlausÜürnikud

Sotsiaaldemokraadid ei toeta täna riigikogus üürisuhteid reguleeriva seaduse kinnitamist, kuna uued sätted ei kaitse piisavalt üürnikke, olles kohati üürileandjate poole kaldu.

„Võlaõigusseaduse muudatused viivad üürisuhted tasakaalust välja ja seda üürniku kahjuks. Paraku ei toetanud parlamendi enamus teisel lugemisel meie muudatusettepanekuid,“ põhjendas Heljo Pikhof sotsiaaldemokraatide vastuhääli.

Nii ei jõudnud seadusesse ettepanek, mis oleks võimaldanud töö kaotanud ja raskesse majanduslikku olukorda sattunud inimesel eluruumi üürilepingust erakorraliselt lahti öelda. „Muudatuse kohaselt tulnuks
sellest 30 päeva ette teatada, mis on ka üürileandja huvides, kes saab hakata uut üürnikku otsima. Sarnane kord kehtib näiteks Luksemburgis,“ ütles Pikhof.

Tema sõnul on tähtajalise üürilepingu varasema lõpetamise alused praegu üürniku jaoks väga jäigad. Seadus peab mõjuvaks põhjuseks vaid seda, kui üürileandja süül ei ole võimalik korterit kasutada või on eluruumid sellises seisukorras, et seal elamine ohustab inimese tervist.

Veel polnud sotsiaaldemokraadid nõus seadusesse jõudnud punktiga, mis annab üürileandjale õiguse kirjutada üürilepingu sõlmimisel sinna nõue, et pärast lepingu lõppemist teeb üürnik korteris remondi või maksab kinni remondikulud.

„Nõuda saab lagede ja seinte värvimist, tapeedi vahetamist, täkete pahteldamist seintelt või siis nende tööde tegemisega seotud kulude hüvitamist. Seisime selle eest, et jõusse jääks senine põhimõte, et üürnik ei vastuta hariliku kulumise eest, mis elamisega kaasnevad. Tavapärase kulumise katab ju ära makstav üür. Parlamendi enamus arvas aga teisiti,“ selgitas Pikhof.

Kuigi remonttööde tegemise kohustus rakendub juhul, kui pooled on selles eelnevalt kokku leppinud, siis praktikas on reeglina üürilepingu koostajaks üürileandja. Osa üürnikke võib Pikhofi sõnul võtta endale teadmatusest kohustused, millega nad ei ole arvestanud ja mis käivad neile majanduslikult üle jõu.

Samas on üürisuhete uues regulatsioonis ka ridamisi mõistlikke punkte, mis aitavad üüriturgu korrastada, lisas Pikhof.