Helmen Kütt: ebaõiglus Siberis sündinud laste suhtes saab lõpuks heastatud

PiretDemokraatia

Riigikogu kinnitab täna sotsiaalkomisjoni algatatud seaduse, mis annab represseeritu staatuse neile Siberis sündinud inimestele, kelle vanematel ei ole olnud võimalik kohe pärast vabastamistõendi saamist Eestisse naasta.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti sõnul tagab riigikogu ühe oma viimase otsusega 1950-ndatel aastatel Siberis sündinud lastele, kes nüüd on jõudnud soliidsesse ikka, represseeritutele ette nähtud hüved.

„See muudatus kaotab ebaõigluse ja toob ühtlasi inimestele hingerahu. Edaspidi loetakse represseerituteks kõik need asumisel sündinud, kes naasid oma vanematega Eestisse viie aasta jooksul pärast vabanemisotsuse saamist,“ märkis Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluv Kütt.

„Inimestel olid erinevad põhjused, miks nad Eestisse minekut edasi lükkasid. Ei saa ju eeldada, et rasedad naised oleksid ette võtnud pika ja kurnava rongisõidu Siberist Eestisse,“ sõnas Kütt. Lisaks polnud tema väitel harvad olukorrad, kus küüditatud pere üks liige sai pärast Stalini surma vabanemisotsuse, kuid teised, tihti ka abi vajavad täiskasvanud, jäid seda alles ootama. Sel juhul jäädi veel paigale, et pere saaks koos kodumaale naasta.

Okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isiku seaduse muutmise algatas sotsiaalkomisjon MTÜ Siberis sündinud lapsed ettepanekul. Jõustumisajaks on 2024. aasta 1. jaanuar, et riigieelarves saaks vajalike kuludega arvestada.

  1. aasta novembri seisuga on represseerituid kokku 7460, neist 2064 on sündinud asumisel. Represseeritu toetus on alates 2023. aastast 292 eurot aastas, millele lisandub pensionisoodustus, mis on iga inimese puhul erineva suurusega.

MTÜ Siberis sündinud lapsed asutati eelmise aasta veebruaris Tartus. Ühing ühendab küüditatud või õigusvastaselt vangistatud inimeste Siberis sündinud lapsi ja nende järglasi. Ühingu Keskseks missiooniks on koguda ja hoida mälestusi sundasumise või vangistuse ajast.