Indrek Saar: riigikogu juhatus peab haridust ja kultuuri teisejärguliseks

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare kinnitusel vaatab riigikogu selle töönädala projektist vastu sama suhtumine, mis valitsuse eelarvekärbetest, et haridus, eesti keel ja kultuur “tulevad viimastena.”

”Riigikogu juhatus on kahetsusväärselt kavandanud uue nädala kolmapäevase istungi päevakorra lõppu kolme olulise strateegiadokumendi käsitlemise, milleks on aastate 2021- 2035 hariduse ja eesti keele arengukavad ning kultuuripoliitika põhialused. Nagu riigikogu praktika on kinnitanud, tähendab see arutelude lükkumist 2. juuni hilisõhtusse või lausa öhe,” ütles Saar. Nii lükkusid üle-eelmisel nädalal ka teadus- ja arendustegevuse ja noortevaldkonna arengukavade arutelud üle südaöö.

Saar saatis riigikogu juhatusele kirja, kus ta kutsus juhatust mitte kuhjama olulisi arutelusid kokku ühele istungipäevale ning leidma debattideks väärikam aeg.

Riigikogus toimuvad arutelud kultuuri, keele ja haridusstrateegiate üle ei ole pelgalt riigikogu töökorralduse asi, vaid huvitavad paljusid inimesi väljaspool Toompead. Vastupidiselt riigikogu juhatuse suhtumisele, on Eesti inimesed alati olnud hariduse ja kultuuri usku.

“Kutsun riigikogu esimeest Jüri Ratas meenutama nii riigikogu juhatusele kui valitsusele põhiseaduse preambulat, et riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Praegu on eesti keel ja kultuur taandatud teisejärguliseks, mis langeb samasse mustrisse huviringide, orkestrite, arenguseire ja haridusvaldkonna kärpega, mida tehakse laste, kultuuri ja tuleviku arvelt,” märkis Saar.