Lauri Läänemets: Eesti vajab sotsiaaldemokraatiat rohkem kui kunagi varem

Ann VaidaErakond

Viha, hirmutamine ning sotsiaalse ebavõrdsuse kasv vajavad jõudu, kes suudaks leida õige tasakaalu, mis ühiskonna tervena hoiaks, teisalt kaitseks neid väärtuseid, mis seni Eesti edu aluseks on olnud. Sotsiaaldemokraatlik maailmavaade on seda kõike, ühiskond peab meie rolli tajuma laiemana kui ainult vabadused ja sotsiaalpoliitika, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehekandidaat Lauri Läänemets.

Hõlmame kogu Eesti

Oleme oma poliitikate rõhuasetused viimastel aastatel sättinud ainult ühele teemale ja selle tagajärg pole mitte ainult tagasihoidlik tulemus valimistel, vaid tänane poliitiline olukord laiemalt. Kui küsida, mis on sotside tänane poliitika, siis paljudele tundub, et vastandumine teistele jõududele. Samas oleme väga palju, alates lastetoetuste tõusust kuni ravijärjekordade lühendamiseni, ära teinud.

Omavalitsuskogu juhina mööda Eestit käies pole ma kohanud viimastel kuudel erakonnakaaslast, kes ei nõustu, et vajame muutusi. Me ei saa sama asja samamoodi edasi tehes jääda looma, et tulemus tuleb erinev. Enam ei piisa erakonna tippjuhtkonnas pelgalt toolide ümber mängimisest. Erakonna juhtimine ja terve organisatsioon vajab põhjalikumat uuestikäivitust. Sotsidel on aeg tulla tagasi rahva ja oma liikmete sekka ning vaadata ka Tallinnast kaugemale.

Tasakaal erakonna tunnetatavates poliitikates

Demokraatlike väärtuste ja inimvabaduste eest oleme seisnud ja teeme seda ka edaspidi, hirmudele rõhuvat poliitikat ei saa kuidagi tolereerida. Teisalt peame mõistma, miks sellised jõud hoogu juurde on saanud. Küsimus ei ole ainult Euroopa trendides.

Ajal, kui numbrite järgi Eesti jõukus kasvab, käriseb lõhe inimeste sissetulekute vahel järjest suuremaks ja see on parim pinnas protestimeele tekkimiseks. Ühtpidi on tegemist regionaalse murega, teisalt ei tohi me ära unustada neid, kelle emakeel siin riigis on vähemuses.

Sotside poliitikad on üldiselt hästi paigas. Pigem on küsimus rõhuasetustes – millised teemad loovad erakonna kuvandi. Olen veendunud, et vabaduste eest seismise kõrvale tuleb tugevalt tagasi tuua ebavõrdsuse vähendamine- sotsiaaldemokraatliku maailmavaate nurgakivi. Suuresti tähendab see seismist tasuvate töökohtade, töötaja väärtustamise ja julge ning erisusi taotleva regionaalpoliitika eest.

Erakond on ühine asi

Minu vankumatu visioon on tuua erakonna juhtimisse tagasi senisest rohkem kaasatust. Üliõpilasliidri, kaitseliitlase ja kogukonnajuhina olen saanud oma ettevõtmistes sageli vabatahtlikke ühise eesmärgi nimel tegutsema panna. Ei tohi unustada, et ka erakond on oma olemuselt vabatahtlik organisatsioon.

Tihti ollakse erakonna liige sooviga Eesti elus kaasa rääkida, poliitikat mõjutada. Erakond peab pakkuma ideid pidevalt, poliitikate kujundamine on pigem kestev tegevus, mitte ainult programmi koostamine, ja seda saab teha läbi tugeva liikmeskonna.

Kui meie liikmed saavad aru, mille eest erakond seisab, siis jõuab see teadmine ka valijateni!

Lauri Läänemets

  • Sündinud 31. jaanuaril 1983 Tallinnas.
  • Lõpetanud Tallinna Ülikoolis rekreatsoonikorralduse eriala.
  • Erakonna liige alates 2011, praegu juhatuse liige ja Järvamaa piirkonna juhatuse esimees, omavalitsuskogu esimees.
  • Viimastel Riigikogu valimistel hääletas Väätsa valimispiirkonnas sotside poolt 48% inimestest. See teeb Väätsast kõrgeima sotside toetusega piirkonna ja ühe viiest piirkonnast, kus sotsidel õnnestus saavutada valimisvõit.
  • Ta on töötanud aastatel 2011–2013 noorsotside presidendi ja aastatel 2013–2017 Väätsa vallavanemana, aastast 2017 on Türi vallavolikogu liige.
  • Ta on kaitseliitlane (nooremleitnant), skaut, abipolitseinik.
  • Lauri on vabaabielus, elukaaslane Mari-Liis Dolenko töötab Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis.

Erakonna sisevalimisedLauri LäänemetsRiina SikkutIndrek Saar