Andres Anvelt: patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk tõuseb 1280 euroni

Ann VaidaSiseturvalisus

Siseminister ning politsei- ja piirivalveameti juhid leppisid kokku, et patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk on tulevast aastast vähemalt 1280 eurot, millele lisanduvad regiooni- ja muud lisatasud. Näiteks Ida-Virumaal hakkab patrullpolitseiniku reaalne sissetulek olema 1700 eurot.

PPA palgatõusuks on tuleval aastal ette nähtud 12,9 miljonit eurot, mille abil on võimalik kõigi PPA töötajate põhipalka tõsta keskmiselt 10% võrra. Kõige rohkem tõuseb eesliini töötajate, eelkõige patrullpolitseinike ja piirivalvurite palk.

„Patrullpolitseinikud ja piirivalvurid on paljudes olukordades esimesed reageerijad, kellest sõltub nii sündmuse kiire ja ohutu lahendamine kui Eesti inimeste üldine turvatunne. See seab väga kõrged nõudmised meie eesliini töötajate vaimsetele ja füüsilistele võimetele. Palgatõus aitab meil hoida ja värvata oma valdkonna parimaid tegijaid,“ rääkis siseminister Andres Anvelt.

Patrullpolitseiniku ja piirivalvuri minimaalne põhipalk on täna 1075 eurot, tulevast aastast hakkab see olema vähemalt 1280 eurot. Sellele lisandub tasu öösel ja pühade ajal töötamise ning valves oldud aja eest, ehk kokku hakkab politsei ja piirivalve eesliini töötaja sissetulek olema vähemalt 1400 eurot. Sellele palgale lisandub Tallinnas 200 ja Ida-Virumaal 300 eurot regioonitasu.

„Inimene, kes patrullpolitseinikuna tööle asub, hakkab kindlasti saama vähemalt 1400 eurot, mis on tema tänase sissetulekuga võrreldes üle 200 euro ehk ligi 18% rohkem. Nii suurt palgatõusu ei ole politseis olnud vähemalt kümme aastat,“ lisas Anvelt.

Lisaks tõuseb tulevast aastast tuntavalt küberkuritegude ja digitõendite menetlejate ning lennusalga töötajate keskmine palk, kuna neis valdkondades on vaja värvata väga spetsiifiliste oskustega spetsialiste.

Loe veel siseturvalisusest.