Siseturvalisus

Tehtud ja töös:

 • Võitlus perevägivallaga

  Koduvägivald jääb aina harvem suletud uste taha ning politsei koos sotsiaaltöötajatega saab sekkuda. Oleme loonud tugivõrgustiku, mis pakub ohvritele abi ja turvapaika ning käimas on pilootprojekt, kus tõsisematel juhtumitel eemaldatakse kodust vägivallatseja, mitte ohver.

 • Enam kogukonnapolitseinikke ja kiirreageerijaid

  Üle kümne aasta saab Eesti politseinikke juurde. Käeoleva aasta algusest lisandub ennekõike maapiirkondadesse 45 piirkonna-konstaablit ja lähiaastatel on kogukonna-politseinik igas Eesti omavalitsuses. Samuti on kahekordistumas kiirreageerijate arv, kes nüüdsest hakkavad paiknema ka Lääne ja Ida prefektuurides.

 • Politseinike, piirivalvurite ja päästjate palgatõus

  Meie lubadus oli tõsta politisenike ja piirivalvurite miinimumpalk üle 1000 euro. Käesolevaks aastaks on see 1075 eurot ning tõuseb ligi 10% ka järgmisel aastal. Päästjate palkade tõus saab 2018. aastal olema aga pea 20%.

 • Politsei menetlused kiiremaks ja tõhusamaks

  Lihtsamate väärtegude puhul saab politsei juba peatselt rakendada lühimenetlust. See võtab senise menetlusega võrreldes neli korda vähem aega ning hoiatusotsusest ei jää märget karistusregistrisse. Hoiame kokku inimeste ja politsei aega ning väldime inimeste liigset karistamist.

 • Tõsiste rikkumiste puhul toimivad trahvid

  Rikkumiste eest, mis panevad tõsisesse ohtu inimeste tervise, vara ja elu, hakkavad lähiajal kehtima sissetulekutest sõltuvad trahvid. See on senisest mõjusam ja õiglasem ning vähendab nii esma- kui korduvrikkumisi.

Kuritegevus väheneb, lahendatud kuritegude määr tõuseb

Põhjaliku kuritegevuse statistika ülevaate leiad siit.

Jaga infot!

„Eestis pole kunagi olnud nii turvaline, kui on täna.

Kuritegevus väheneb, kuritegude lahendamise määr tõuseb ning inimeste turvatunne suureneb.
Aga töö selles valdkonnas ei lõpe kunagi. Siseministeeriumi haldusalas töötab pea 8000 inimest – päästjad, politseinikud ja piirivalvurid, kes kaitsevad iga päev meie tervist, elu ja vara.

Meie turvalisuse tagamine ja avaliku korra kaitsmine nõuab pühendunud ja professionaalseid töötajaid, kaasaegset tehnikat, ennetustegevust ja toimivat õigusruumi. Eelarve mõttes on meie keskseteks märksõnadeks palk ja varustus. Kõigesse sellesse tuleb järjepidevalt panustada.“

Andres Anvelt,
siseminister


Seotud uudised

Kirjuta siseminister Andres Anveltile
Jälgi Andres Anveltit ka Facebookis

Liitu infokirjaga!

Kirjutame sulle korra nädalas. Nii oled pidevalt sotside tegemistega kursis.


Tahad panustada
meie ühisesse turvalisusesse?