Sotsiaaldemokraadid: alampalk tuleb tõsta 1200 euroni – hädas ettevõtjatele tagab riik palgatoetuse

PiretPalgad

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogrammis on plaan tõsta miinimumpalk 1200 eurole järgneva kolme aastaga. Selleks makstakse ülemineku perioodil ettevõtjatele vajadusel palgatoetust ning investeeritakse kolme aasta jooksul regionaalsetesse ja väikeettevõtte arenguhüppesse üle poole miljardi euro.

Sotsiaaldemokraatide plaani järgi tõuseks 2024. aastal alampalk 1000 eurole, 2025. aastal 1100 eurole ning 2026. aastal 1200 eurole. Lubaduse elluviimisel säilib tööandjate ja töötajate palgakokkulepe, kuid erandkorras astuks valitsus otsuse tegemisel kolmandaks osapooleks.

“Alanud aastal on Eesti miinimumpalk 725 eurot, kuigi Euroopa Liidu kokkuleppe järgi peaks see olema vähemalt pool keskmisest palgast ehk 900 eurot. Arvestades ülikõrget inflatsiooni ja asjaolu, et enamik hindu enam ei lange, tuleb palgavaesuse ulatusliku kasvu vältimiseks miinimumtasu erandkorras jõulisemalt tõsta,” selgitas sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.

Palgatõusu muudatus puudutab otseselt 2024. aastal 85 000 töötajat ja 2025. aastal 95 000 töötajat. Eestis on kokku 651 729 tööealist elanikku ehk tinglikult suureneks iga kuuenda töötaja palk kolme aasta jooksul kuni 475 eurot. Muudatused avaldaks enim mõju kaubanduses, toitlustuses, sotsiaalhoolekandes, ehituses, transpordis, hotellinduses ja põllumajanduses, kus see puudutab pea iga neljandat töötajat. Samuti aitab alampalga tõus vähendada meeste ja naiste vahelist palgalõhet, mis on Eestis üks Euroopa suurimaid.

Selleks, et kiires palgatõusus hoida töökohti ja kindlustada ettevõtete jätkusuutlikkus, maksaks riik üleminekuaastatel vajadusel palgatoetust. 2024. aastal 50% ja 2025. aastal 25% tööandjatele tekkivast lisakulust, sealhulgas sotsiaalmaksu. “Samuti investeeriks riik kolme aasta jooksul rohkem kui pool miljardit eurot ettevõtete lisandväärtuse tõstmisse, seda eelkõige väiksemate ettevõtete ning suurlinnadest eemal paiknevate töökohtade hoidmiseks,” kirjeldas Lauri Läänemets.

Koos palgatõusuga kasvaks ka maksutulu, sealhulgas laekuks omavalitsustele ja haigekassale sotsiaal-, tulu- ja käibemaksu näol 2024. aastal 57 miljonit eurot ja 2025. aastal 39 miljonit eurot. Nii saaksid alampalga tõusust tuge ka paljud avalikud teenused ja ühiskond laiemalt.

“Alampalga tõusu kulu riigieelarvele on 2024. aastal 74 miljonit eurot ning 2025. aastal 52 miljonit eurot. See on kordades vähem, kui Reformierakonna plaan muuta tulumaksusüsteem jõukate kasuks, mis haukaks igal aastal riigieelarvest kuni 340 miljonit eurot. Sotsiaaldemokraatide ettepanek aitab vähendada ühiskondlikku kihistumist, tasandab inflatsiooni mõju ning suurendab majandusarengut,” kirjeldas Läänemets.

Erakonna esimees Lauri Läänemets, töö- ja terviseminister Peep Peterson ja ettevõtja, Büroomaailma juht Jüri Ross tutvustavad alampalga tõstmise ja ettevõtjate toetamise plaani sel reedel, 6. jaanuaril kell 14 otseülekandes. Lisainfo: https://www.sotsid.ee/palgad/

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valimisprogramm kinnitatakse koos üleriigilise valimisnimekirjaga 14. jaanuaril toimuval üldkogul Jõhvis.