Sotsiaaldemokraadid: ettevõtluse arendamine on kõige tõhusam relv ääremaastumise vastu

Ann VaidaMaaelu, Töö

Pärnus koos olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu kinnitas oma poliitilises avalduses, et ettevõtluse arendamise kaudu saab kõige tõhusamalt võidelda ääremaastumise vastu.

„Hoolimata senistest pingutustest rahvastiku vähenemine väljaspool Tallinna ja Harjumaad jätkub. Selleks, et inimeste elu paraneks ka väljaspool pealinna ja selle lähiümbrust, tuleb riigil keskenduda ettevõtluse arendamisele maapiirkondades,“ seisab avalduses. Just ettevõtluse soodustamine aitab luua maale uusi töökohtasid.

Sotsiaaldemokraadid tahavad ettevõtlus-ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti sõnul laiendada palgatoevõimalusi väljaspool Tallinna, kuldse ringi valdasid ja Tartut. „Palgatoega saab ettevõtja palgata pikaajalisi töötuid ja tööturult väljas olijad 12 kuuks perioodiks. Riik katab ettevõtjale töötaja palgakulu pooles ulatuses,“ märkis Tammist. Sarnane lahendus on ennast tõestanud Ida-Virumaal, kus on palgatoe abil loodud enam kui 600 töökohta.

Lisaks plaanivad sotsiaaldemokraadid astuda uusi samme parema taristu loomiseks, kuna sobiva taristu puudumine ja liigkallid energiahinnad on jätkuvalt maal ettevõtluse takistuseks.  „Me suurendame sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud võrkudega liitumise programmi mahtu ja piirmäärasid, ning loome sellega tingimused lisandväärtuse kasvuks ja uute töökohtade tekkeks. Toetame taastuvenergial põhinevate kohalike elektrijaamade rajamist,“ lubavad nad.

Tammist tõi välja, et  Eestis on täna täitmata tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti, kuid samal ajal ei leia paljud inimesed endale sobivat tööd. „Töötukassa koolitustoetuse tingimusi tuleb muuta nii, et see soodustaks eelkõige maapiirkondades kõrgema palgaga töökohtade loomist,“ ütles minister. Veel plaanivad sotsiaaldemokraadid maksta maapiirkondade omavalitsustele 100 eurot aastas iga erasektori töökoha pealt suurendades seeläbi omavalitsuste huvi töökohtade loomise ja hoidmise vastu.

Loe volikogu avalduse täisteksti siit.