Sotsiaaldemokraadid: miks valitsus ei tõsta õpetajate palka kokkulepitud ulatuses?

Kirill KlausHaridus

Sotsiaaldemokraadid esitasid täna haridus- ja teadusministrile kirjaliku küsimuse, kus soovivad selgus õpetajate palga tuleviku osas.

Jaak Juske sõnul moodustas õpetajate keskmine palk eelmisel aastal 112% riigi keskmisest palgast. „Samas on Elukestva õppe strateegias seatud eesmärgiks, et õpetajate keskmine palk pidi moodustama 2020. aastaks 120% riigi keskmisest palgast. Täna jääb õpetajate palk üha kiiremas tempos sellest eesmärgist maha: möödunud aasta viimases kvartalis oli riigi keskmine palk 1515 eurot ja see jätkab tõusu, õpetajate keskmine palk on aga külmutatud tänavu 1540 euro tasemel. Valitsuse poolt kinnitatud Riigi eelarvestrateegias 2022-2025 näeb tuleval aastal ette õpetajate vaid 3% palgatõusu,“ märkis Juske.

Seoses sellega soovivad sotsiaaldemokraadid ministrilt vastust järgmistele küsimustele:

1. Miks ei pea Vabariigi Valitsus õpetajate keskmise palga puhul  kinni Elukestva õppe strateegiast seatud eesmärgist?

2. Mis kuupäevaks plaanib Vabariigi Valitsus tagada, et õpetajate keskmine palk moodustab 120% riigi keskmisest palgast?

3. Kuidas plaanib ministeerium tänases olukorras tagada õpetajate piisava järelkasvu ning tänaste õpetajate piisava motivatsiooni oma ametis jätkata?

4. Riigieelarve strateegia järgi tuleb õpetajate plaanitav palgatõus järgmisel aastal riigipoolse huviharidustoetuse vähendamise arvelt. Miks vastandab Vabariigi Valitsus taolisel moel pedagooge ja noori?

5. Mille arvelt plaanib Vabariigi Valitsus leida järgnevatel aastatel õpetajate palgatõusuks vajaliku raha?