Sotsiaaldemokraadid protesteerivad opositsiooni vaigistamise vastu ja ootavad riigikogu juhatuse sekkumist

digiDemokraatia

Sotsiaaldemokraadist põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets saatis kirja riigikogu juhatusele, et avaldada protesti opositsioonisaadikute tasalülitamise vastu – põhiseaduskomisjoni istungi virtuaalne pidamine võtab riigikogu liikmetelt nende seaduslikud õigused.

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets teatas neljapäeva pärastlõunal komisjoni liikmetele, et kutsub reedel kella 12-ks kokku komisjoni erakorralise istungi, mis toimub virtuaalselt.

 „Poolamets ei teinud saladust sellest, et e-istungi eesmärgiks on opositsiooni vaigistamine – mikrofonid suletakse kõigil, kes ei pea kinni ebamõistlikest ajapiirangutest, mille tõttu ei ole võimalik muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada. Tegu on ääretult nurjatu plaaniga, mis läheb vastuollu ka riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, mida Poolametsa eestvedamisel juba on mitu päeva rängalt rikutud,“ selgitas Läänemets. Tema sõnul ootavad sotsiaaldemokraadid, et riigikogu juhatus annaks komisjoni esimehe tegevusele esimesel võimalusel hinnangu.

„Milline on riigikogu komisjonide elektrooniliste istungite korraldamise õiguslik alus,“ pärib Läänemets. Samuti palub ta juhatusel selgitada, milline õiguslik alus annab komisjoni esimehele ainuisikulise loa viia läbi üksnes virtuualne komisjoni istung ja keelata ära  komisjoni füüsiline kogunemine Toompea lossis.