Sotsiaaldemokraadid umbusaldavad minister Martin Helmet

Kirill KlausJulgeolek

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon liitub täna avaldusega, milles umbusaldatakse rahandusminister Martin Helmet. Kogu fraktsiooniga ollakse ühtsel seisukohal, et Martin Helme ei saa jätkata ministrina, sest ta on korduvalt valetanud, käitunud ebalugupidavalt, kahjustanud tugevalt Eesti huve ja seadnud ohtu riigi julgeoleku.

„Minister Martin Helme valetamised ja teod näitavad, et omade eelistamine ja läbipaistva riigijuhtimise eiramine on tema korduv muster. Selline teenel ja vastuteenetel rajanev juhtimisstiil ei ole Eestis mitte mingil juhul lubatud ega seaduspärane. Nüüd on peaminister Jüri Ratase kord võtta seisukoht, kas Eesti ikkagi on jätkuvalt õigusriik või võib iga valitsuse liige käituda ainuisikuliselt täpselt nii nagu ta heaks arvab ning kas Martin Helme väärib ikkagi kohta valitsuses,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja Riigikogu liige Indrek Saar.

Ajaleheveergudelt on ilmsiks tulnud ka täiendavaid teadmisi Freeh Sporkin & Sullivan LLPga sõlmitud lepingu küsimuses. Nimelt, riigihanget korraldades ja kolmele büroole dokumente laiali saates, teadis Martin Helme juba ette, et kaks bürood ennast taandavad ja võita saab üksnes Freeh advokaadibüroo.

„Jah, veelkord on kinnitust saanud tõsiasi, et kolm miljonit maksumaksja raha mängiti kätte ühele advokaadibüroole. Hankekonkurss korraldati vaid formaalselt ja selleks, et juba varem kokkulepitud tehing saaks allkirjastatud. Kui vaadata rahandusministri tegevust aga näiteks kaitseväe hangete suunamisel, siis saab selgeks käekiri: raha tuleb suunata omadele ja tuttavate tuttavatele. Ära tuleb hoida sada korda suurema hankemenetluse rikkumine,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Katri Raik. “Minister Helmel on kombeks sekkuda jõuliselt teiste ministrite asjaajamisse, olgu see siis Aidu tuulepark, sotsiaalministri haldusala või hoopis Eesti kaitsevõime arendamine. On oluline, et kõik osapooled mõistaksid kohustust selgitada, mis on Martin Helme tegelik huvi sellise käitumismustri puhul,” lisas Katri Raik.

Lepingu sõlmimine Freeh, Sporkin & Sullivan LLP ja selle juhi Louis Freeh`ga on vaid üks põhjus, miks Martin Helme ei vääri sotisaaldemokraatide meelest Eesti valitsuse ministrikohta ja miks teda täna koos Reformierakonnaga umbusaldatakse. Rahandusministri eksimiste loetelu on palju pikem.

Rahandusminister Martin Helme umbusaldamisavaldus antakse sisse täna Riigikogu üldistungi eel.