Sotsiaaldemokraatide eelnõu teeb hooldekodu pensioni eest kättesaadavaks

Kirill KlausSotsiaalkaitse

Riigikogu asub täna arutama sotsiaaldemokraatide algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on tagada hooldekodu koht igale hädasolijale, sõltumata tema ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

Sotsiaaldemokraatide lahendus näeb ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hinnavahe jääb eelnõu kohaselt riigi ja omavalitsuste kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine on valitsuse ülesanne.

„Eesti ühiskonna üheks valukohaks on see, et kogu elu töötanud ja makse tasunud inimestel ei piisa pensionist, et maksta hooldekodu eest, mis on pannud ka abi vajavate inimeste lähedased ülekohtuselt suure koorma alla. Pääs hooldekodusse ei tohi sõltuda inimeste rahakoti paksusest – see on sügavalt ebahumaanne ja vastuolus põhiseaduse mõttega. Probleeme on veelgi süvendanud pandeemia, mille tõttu on tuhanded perede toitjad kaotanud töö,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof.

Riigi kohus on siin inimestele appi tulla ja muuta süsteemi nii, et perekonnal ei oleks oma lähedase eest ainuvastutust, kinnitas Pikhof.

Sotsiaaldemokraadid seisavad tema sõnul sellise hoolduse korraldamise eest, mis laseks eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajadusel elada pensioni eest hooldekodus. Hooldekodu koha kõigile kättesaadavaks muutmise hinnanguline kulu on 40 miljonit eurot aastas.