Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Usutiiva seisukoht avalike jumalateenistuste ajutise keelamise asjus

digiUsutiib

Sotsiaaldemokraatide usuühingusse Usutiib kuuluvad inimesed teevad kõik selleks, et viirus taanduks. Usaldame Teadusnõukoja ettepanekuid piiranguteks ja aktsepteerime neid. Kindlasti soovitame järgida kriisiajale vastavaid hügieeninõudeid, piirduda ka erakohtumistel maksimaalselt kuue inimesega ning võimalusel lasta end vaktsineerida.

Samas on jumalateenistustel osalemine olulisel kohal ennetamaks inimeste vaimse tervise probleeme ja üksildust. Mitmetes kirikutes on paastuaeg, mille traditsiooniliseks osaks on jumalateenistused, kus vaadatakse tavapärasest rohkem enesesse. Üldine avalike jumalateenistuste keelamine tundub ebamõistlik. Paljud maakirikud on suured ja seal on võimalik järgida varem kehtinud nõudeid hajutamiseks. Pühapäevased teenistused on eakamatele inimestele üheks väheseks võimaluseks olla osaduses kogudusega, paljud neist ei oma võimekust osaleda veebipõhistel teenistustel.

„Meil on kurb, et avalikud jumalateenistused ajutiselt keelati, kuid näeme selles kriisis võimalust otsida kõnelusteks Jumalaga uusi lahendusi. Meenutame, et meie esivanemad otsisid kontakti vaimude ja jumalatega hiites, Moosese kohtus Jumalaga kui ta lambaid ja kitsi karjatas, Buddha jõudis virgumiseni bodhipuu all mediteerides, Muhammed otsis kontakti Jumalaga Hira mäel, Jeesus paastus nelikümmend päeva kõrbes,“ ütles Usutiiva juhatuse liige Toomas Jürgenstein.

Kutsume Vabariigi Valitsust üles usulisi ühendusi puudutavate piirangute kehtestamisel edaspidi eelnevalt konsulteerima vastavate organisatsioonide esindajatega. Samas aktsepteerime piiranguid, usaldame teaduspõhiseid lähenemisi ja toetame usklikke leidmaks uusi võimalusi Jumalaga suhtlemiseks.

Rõhutame julgustuseks Jeesus Kristuse sõnu Matteuse evangeeliumist: “Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel”. Koguduste juures toimuvad jumalateenistuste veebiülekanded ei asenda osadust ligimesega, kuid kutsume üles ka nendest osa saama. Usume ja palvetame, et avalike jumalateenistuste peatamine on ajutine ning ülestõusmispühi saame pidada juba tavapärasel viisil koguduste keskel.