Sotside Pärnumaa piirkonna juhina jätkab Kalev Kaljuste

Ann VaidaPärnumaa

12.02.2018 Pidas Sotsiaaldemokraatliku erakonna Pärnumaa piirkond üldkoosolekut, mille raames valiti juhtorganid. Piirkonna esimehena jätkab Kalev Kaljuste, aseesimehena Jana Ristimets ja Kadri-Aija Viik.

Juhatuse täiendavad liikmed on Jaan Krinal, Olga Kaljuste, Meelis Tiido, Tatjana Jaanson ja Tiiu Talts. Piirkonna revidendiks valiti Ulla Saks.

Tahan siiralt tänada usalduse eest! Kindlasti on minu jaoks suur vastutus jätkata piirkonna esimehena, eriti olukorras, kus meil Pärnumaal kohalikel valmistel ei läinud hästi. Organisatsioonina peame tegema tööd, et need inimesed kes meil toimetavad, suudavad piirkonnas meie väärtusi edasi anda ja kanda. Eesti on riik, kus kõigil on hea elada, kõige tähtsam on inimene!

Pärnumaa arengus soovime kindlasti panustada, et teenused ja arstiabi oleksid inimestele kättesaadavad maapiirkonnas. Oluline on keskenduda riigis meetmetele, mis aitaksid inimestel maapiirkonda töökohti luua ja miks mitte maapoode, kui mõnes kohas viimseid kogukonna kokkupuutekohtasid töös hoida.

Kindlasti on meile oluline, et Pärnu maakonnakeskusena areneks ja tema mõju Eestis regioonikeskusena kasvaks. Pärnu on linn, kus on võimalik saada head haridust, siin on tasuvad töökohad, head transpordi ühendused maailmaga, väärtustatakse mitmekesist kultuuri, austatakse juuri, võimaldatakse mitmekesist huvi- ja vabaajategevust, tagatakse kõrgtasemel arstiabi, hoitakse igat inimest! Ilusat vabariigi sajandat sünnipäeva meile kõigile!