Korralduslik info

Erakonna volikogu kutsus kokku erakonna korralise üldkogu 5. veebruaril 2022 kell 11.00. Üldkogu toimub Tallinnas, EMTA kontserdi- ja teatrimajas, Tatari 13. Registreerimine algab kell 9.30.

Üldkogu päevakord:

  1. Päevakorra, päevakava ja tööorganite kinnitamine
  2. Erakonna esimehe, peasekretäri, riigikogu fraktsiooni, volikogu, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimstoimkonna, aukohtu ja Euroopa Parlamendi delegaatide aruanded
  3. Esimehe, aseesimehe (-meeste), juhatuse valitavate liikmete, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu liikmete valimine
  4. Noorte Sotsiaaldemokraatide, naiskogu Kadri ja Vanemate Sotssiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine juhatuse liikmeteks
  5. Peasekretäri kinnitamine esimehe ettepanekul
  6. 2021. aasta majandusaruande kinnitamine
  7. Põhikirja muutmine
  8. Erakonnaliikmete sõnavõtud

Kaks aastat on möödas viimastest erakonna sisevalimistest, seega  valib üldkogu taaskord kaheks aastaks esimehe, aseesimehed ning teised valitavad juhatuse liikmed, revisjonitoimkonna, programmi- ja põhikirjatoimkonna, valimistoimkonna ning aukohtu liikmed.

Tulenevalt erakonna põhikirjast saavad kõik üldkogu valitud delegaadid ja piirkondade juhatused seada üles kandidaate valitavatele kohtadele. Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalikult valimistoimkonnale. Ühtlasi tuletame meelde, et kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi nõusolek. Palume mõlemad dokumendid edastada valimistoimkonna juhile Margit Hiietile (margit.hiiet@sotsid.ee) ja erakonna büroole (kantselei@sotsid.ee). Erakonna liige, kellel on liikmemaksu võlgnevus ei või kandideerida erakonna juhtorganitesse vastavalt meie põhikirjale.

Üldkogule viivate busside informatsiooni saate oma piirkonna arendusjuhi käest.

Parkimisinfo leiab siit.