Päevakava

 

ÜLDKOGU PÄEVAKAVA PROJEKT 1 

 11.00-11.15 Üldkogu rakendamine – (hümn, mandaatkomisjoni, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine, korralduslik info (nt hääletamine kus jne))

TÄHTAEG 11.30 Esimehekandidaatide esitamise ja põhikirjamuudatuste esitamise tähtaeg

TÄHTAEG 12.00 viimane aeg võtta välja hääletussedelid 

11.15-11.45 Erakonna esimehe kõne-aruanne

11.45-12.05 Erakonna esimehekandidaatide kandideerimise kõned

12.05-12.30 Esimehe valimiste hääletamise protseduuri tutvustamine ja hääletamine (e-hääletus kuni 12.40)

12.30-12.40 Riigikogu fraktsiooni aruande tutvustamine ja kinnitamine

12.40-12.50 Peasekretäri tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine

12.50-12.55 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

12.55-13.00 Erakonna peasekretäri kinnitamine

TÄHTAEG 13.05 Aseesimehekandidaatide esitamise tähtaeg

13.00-13.10 2021. aasta majandusaastaaruande tutvustamine ja kinnitamine

13.10-13.12 Valitavate organite suuruse määramine

13.12-13.30 Erakonna aseesimehekandidaatide kõned (2 minutit inimene)

13.30-13.55 Hääletamise protseduuri tutvustamine ja hääletus (e-hääletus kuni 14.05)

13.55-14.05 Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanne

14.05-14.15 Erakonna volikogu aruanne

14.15-14.20 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

TÄHTAEG 14.25 juhatuse, põhikirja- ja programmitoimkonna, revisjonitoimkonna, aukohtu ja valimistoimkonna kandidaatide esitamise tähtaeg

14.25-14.40 Kõikide juhatuse kandidaatide üleslugemine (tulevad lavale) + kõikide toimkondade kandidaatide üles lugemine (ei tule lavale)

14.40-14.45 Hääletusprotseduuri tutvustamine

14.45-15.10 HÄÄLETAMINE, e-hääletus kuni 15.45

14.45-16.15 LÕUNA

TÄHTAEG 15.30 erakonnaliikmete sõnavõttude registreerimine (liikmemaksude maksmise lauas)

16.15-16.25 Muusikaline üllatus 

16.25-16.30 Põhikirja- ja programmitoimkonna aruande tutvustamine ja kinnitamine

16.30-16.45 Põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine ja hääletus

16.45-16.50 Revisjonitoimkonna aruande tutvustamine ja kinnitamine

16.50-16.55 Aukohtu ja valimistoimkonna aruannete kinnitamine

16.55-17.45 Erakonna liikmete registreeritud sõnavõtud

17.45-17.50 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

17.50-17.55 Noorte Sotsiaaldemokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine erakonna juhatuse liikmeks

17.55-18.05 Erakonna esimehe kõne

Juhul kui esimehe valimistel on 2 vooru: 

ÜLDKOGU PÄEVAKAVA PROJEKT 2

11.00-11.15 Üldkogu rakendamine – (hümn, mandaatkomisjoni, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine, korralduslik info (nt hääletamine kus jne))

TÄHTAEG 11.30 Esimehekandidaatide esitamise ja põhikirjamuudatuste esitamise tähtaeg

TÄHTAEG 12.00 viimane aeg võtta välja hääletussedelid 

11.15-11.45 Erakonna esimehe kõne-aruanne

11.45-12.05 Erakonna esimehekandidaatide kandideerimise kõned

12.05-12.30 Esimehe valimiste hääletamise protseduuri tutvustamine ja hääletamine (e-hääletamine kuni 12.40)

12.30-12.40 Riigikogu fraktsiooni aruande tutvustamine ja kinnitamine

12.40-12.50 Peasekretäri tegevusaruande tutvustamine ja kinnitamine

12.50-12.55 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

12.55-13.20 Esimehe valimiste hääletamise protseduuri tutvustamine ja hääletamine (II voor) (e-hääletus kuni 13.30)

13.20-13.30 2021. aasta majandusaastaaruande tutvustamine ja kinnitamine

13.30-13.40 Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanne

13.40-13.45 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

TÄHTAEG 13.50 Aseesimehekandidaatide esitamise tähtaeg

13.45-13.50 Erakonna peasekretäri kinnitamine

13.50-13.52 Valitavate organite suuruse määramine

13.52-14.10 Erakonna aseesimehekandidaatide kõned (2 minutit inimene)

14.10-14.35 Hääletamise protseduuri tutvustamine ja hääletus

14.35-14.45 Erakonna volikogu aruanne

14.45-14.50 Põhikirja- ja programmitoimkonna aruanne

14.50-14.55 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

TÄHTAEG 15.00 juhatuse, põhikirja- ja programmitoimkonna, revisjonitoimkonna, aukohtu ja valimistoimkonna kandidaatide esitamise tähtaeg

15.00-15.10 Kõikide juhatuse kandidaatide üleslugemine (tulevad lavale) + kõikide toimkondade kandidaatide üles lugemine (ei tule lavale)

15.10-15.15 Hääletusprotseduuri tutvustamine

15.10-15.35 HÄÄLETAMINE, e-hääletus kuni 15.50

15.05-16.30 LÕUNA

TÄHTAEG 15.30 erakonnaliikmete sõnavõttude registreerimine (liikmemaksude maksmise lauas)

16.30-16.40 Muusikaline üllatus

16.40-16.45 Revisjonitoimkonna aruande tutvustamine ja kinnitamine

16.45-16.50 Aukohtu ja valimistoimkonna aruannete kinnitamine

16.50-17.05 Põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine ja hääletus

17.05-17.55 Erakonna liikmete registreeritud sõnavõtud

17.55-18.00 Valimistulemuste tutvustamine ja kinnitamine

18.00-18.05 Noorte Sotsiaaldemokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine erakonna juhatuse liikmeks

18.05-18.15 Erakonna esimehe kõne