Uuring: neljandik Eesti kodanikke pooldaks hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse paremaks rahastamiseks maksukoormuse tõusu

Kirill KlausMaksud

Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi tellimusel Norstati poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et 23% Eesti kodanikest oleks nõus hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse paremaks rahastamiseks maksukoormuse tõusuga. 69% inimesi oleks maksutõusude vastu.

Kaljulaidi sõnul ajendas teda uuringut läbi viima asjaolu, et Eesti maksukoormus on OECD andmeil oluliselt madalam kui Põhjamaades, samas on inimeste ootused eriti tervishoiuteenuste ja sotsiaalvaldkonna aga ka hariduse osas järjest kõrgemad. Oluliselt suuremaid kulutusi haridusele, sotsiaalvaldkonnale ja arstiabile ei saa riik aga maksukoormust suurendamata endale lubada.

„Kui vaadata Eesti tänast maksukoormust OECD riikide võrdluses, oleme me küllalt lähedal OECD keskmisele. Meie maksukoormus on silmatorkavalt madalam kui Põhjamaades. Soomes, Rootsis ja Taanis on maksukoormus üle 40% SKP-st, Norras ligi 40% SKP-st. Eestis riik kogub maksudena 33,2% SKP-st. On selge, et meil ei ole võimalik praeguse madala maksukoormuse juures endale kuidagi lubada Põhjamaade eeskujul heaoluriiki ning palju kõrgemaid kulutusi arstiabile, haridusele või sotsiaalteenustele. Kusjuures järgmise aasta riigieelarvega langeb maksukoormus veelgi,“ ütles Kaljulaid.

Maksukoormuse suurendamist pooldavad keskmisest pisut enam eakamad inimesed, kuid erinevus ei ole märkimisväärne. Vene rahvusest inimesed omakorda on pisut enam maksukoormuse suurendamise vastu. Ühegi erakonna toetajate seas ei ole hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse suurema rahastamise nimel maksukoormuse tõusu pooldajaid rohkem kui selle vastaseid.

Keskerakonna valijatest pooldaks maksukoormuse suurendamist 25% vastanutest, EKRE valijatest 26%, Reformierakonna valijatest 27%, Isamaa valijatest 19%, Sotsiaaldemokraaliku Erakonna valijatest 39%.

„Meie maksusüsteem on jõukamaid inimesi soosiv ning väiksema sissetulekuga inimesi nööriv ning selles osas tuleb midagi ette võtta. Mina isiklikult pooldan astmelise tulumaksu kehtestamist ning samuti tuleks tõsiselt suhtuda OECD soovitustesse tarbimismaksude ning tööjõumaksude osakaalu vähendamiseks kaaluda varamaksude kehtestamist. On küllalt kummaline ja vastuoluline, et näiteks lastekaupadele kehtib samasugune maksumäär kui luksusautodele. Samuti on minu jaoks arusaamatu, kuidas on eetiline see, et ka õpetajate palgatasemelt hakkame me juba vähendama tulumaksuvaba osa, samal ajal võib omada miljonite ja miljonite eurode väärtuses kinnisvara, millelt tuleb tasuda vaid sümboolset maamaksu,“ ütles Kaljulaid.