Indrek Saar: kriisi raskus ei tohi jääda kõige nõrgemate õlgadele

Kirill KlausRiigieelarve

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles täna riigikogus, et valitsus on 2021. aasta eelarves hoolitsenud esmalt selle eest, et suured ja tugevamad saaksid kriisis paremini hakkama ja alles seejärel mõelnud väiksemate ja nõrgemate peale.

„Sarnaselt kevadise lisaeelarvega leitakse üksikute, valitsuserakondadega heades suhetes olevate suurettevõtete toetuseks kiiresti vahendid, aga kõige haavatavamad jäetakse võitlusväljale üksi. Seda vaatamata sellele, et jagamisele läheb enneolematu hulk raha,“ ütles Saar järgmise aasta riigieelarve esimesel lugemisel.

Oma kõnes tsiteeris ta Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kes ütles hiljuti: „Kõikidel kriisidel on üks omadus – rikkad saavad rikkamaks ja vaesed vaesemaks, aga ühiskond peab seda polariseerumist maksimaalselt summutama, et kriisi raskus ei jääks vaesemate õlgadele.” Saare sõnul pole valitsus paraku riigi kõige olulisema ülesandega toime tulnud ja on jätnud kriisi raskuse kõige nõrgemate õlgadele.

„On lubamatu, et ikka veel ei ole kokkulepet esimeste haiguspäevade hüvitamise osas. Selle hind võib olla väga kõrge – osa inimesi on sunnitud kergemate haigusnähtudega tööle minema, kuna nad ei saa endale palgakaotust lubada. Tagajärjeks on võimalikud uued nakkuskolded töökohtadel. Inimeste tervise ja viiruse seljatamise huvides tuleb eelarves näha ette vahendid kolme esimese haiguspäeva hüvitamiseks,“ rääkis Saar.

Kriisi eripärast tingituna kannatavad praegu Saare väitel eelkõige need, kes on tööturul kõige haavatavamad, seahulgas inimesed, kes töötasid või töötavad turismi alal ja sellega seotud sektorites. Töötute seas on palju noori, eriti noori naisi. Ohus on tuhandete noorte perede ja seal kasvavate laste heaolu. „Samas saavutasime me mõni aasta tagasi läbimurde – lastetoetuste tõstmise tulemusena vähenes Eestis otsustavalt laste vaesus. Täna on see saavutus noatera peal. Vanemate töökaotus või väiksem palk võib nii mõnegi pere vaesusesse tõugata. Et neis valikutes ei jääks lapsel lasteaeda minemata, tuleks kõik lapsed kindlustada riigi kulul tasuta lasteaiakohaga,“ tõdes sotsiaaldemokraatide liider.

„Tulumaksuvaba miinimumi tõstmine alampalgani jätaks väiksema sissetulekuga inimestele kätte veidi suurema summa ja aitaks ehk raskematest hetkedest üle saada. Seeläbi saaks ka keskmine pension taas tulumaksuvabaks. Riigi kohus on võimaldada igale abivajajale pensioni eest hooldekodu koht. Me seisame Eesti sotsiaalsüsteemi kõige põletavama mure leevendamise eest. Väärikas eas inimeste vanaduspõlv peab olema väärikam,“ loetles Saar.

Samuti ei lepi sotsiaaldemokraadid õpetajate palga külmutamise ja sellega, et eelarves pole ette nähtud üleminekutoetuste maksmist põllumeestele.

„Eesti inimesed ei oota võimulolijatelt valesid ja vaenukõnesid, solvanguid ja alandusi ega ühiskonna lõhestamist. Nad ei oota maksumaksja kulul kaheldava väärtusega poolehoiu ostmist. Inimesed ootavad pühendunud tööd Eesti heaks, õiglasemat ja hoolivamat ühiskonda,“ lausus Saar.

Sotsiaaldemokraadid tegid ettepaneku 2021. aasta riigieelarve esitatud kujul tagasi lükata.