Marianne Mikko: võitlus naiste majandusliku sõltumatuse eest on ka võitlus inimõiguste eest

Ann VaidaAvatud ühiskond, Võrdõiguslikkus

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) asepresidendi ja Eesti delegatsiooni juhi Marianne Mikko eestvedamisel eile Toompeal toimunud rahvusvahelisel konverentsil „Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus“ jäi kõlama tõdemus, et kui naistele ja meestele makstakse võrdse töö eest võrdset palka, siis võidab sellest kogu ühiskond, ka mehed.

Konverentsi avaettekande pidanud ENPA president Liliane Maury Pasquier keskendus palgalõhe probleemile, millega Eesti paistab halvas mõttes Euroopas silma. „Naiste majandusliku iseseisvuse tagamine pole üksnes inimõigus, vaid ka võimalus anda naistele väljapääs suhtest, kus üks osapool teist ära kasutab,“ ütles Pasquier.

Saksamaa parlamendi liige ja ENPA sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Frank Schwabe rõhutas oma kõnes meeste rolli soolise võrdõiguslikkuse eest seismisel. „Kõik mehed peavad astuma vastu soolisele ebavõrdsusele ning toetama kvoodisüsteemi sisseseadmist ja palkade läbipaistvust. Saksamaa on teinud algust sellega, et seadus kohustab  ettevõtteid ja asutusi oma palgasüsteemi avalikuks tegema. See samm aitab kaasa soolise diskrimineerimise vähendamisele ning palgalõhe kahandamisele,“ selgitas Schwabe.

„Eesti naised on maailma kõige kõrgemini haritud naised, kelle töötasu on aga oluliselt kehvem kui meestel,“ ütles ENPA Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko. „Tegu on selge ebaõiglusega, millega ei tohi leppida. Võrdse töö eest peab maksma võrdset palka. See on üheselt ka inimõiguste küsimus,“ toonitas ENPA asepresident Marianne Mikko, kes tutvustas ka Eesti seniseid ja kavandatavaid samme võitluses palgalõhega. „Riigikogus on läbinud esimese lugemise seaduseelnõu, mis annab tööinspektsioonile õiguse teha järelevalvet selle üle, millist palka maksab tööandja meestele ja naistele sama või võrdväärse töö eest. On õigustatud ootus, et see eelnõu jõuab peatselt teisele lugemisele ja siis lõpphääletusele,“ märkis Mikko.

„Naiste alakasutamine, nagu ka naiste alatasustamine on majanduslikus mõttes ressursi raiskamine. Me ei saa seda endale riigina lubada,“ ütles idufirma OÜ Timbeter juht Anna-Greta Tsahkna, kes oma ettevõttes lähtub nii palgasüsteemi kui töökeskkonna kujundamisel võrdõiguslikkuse põhimõtetest.

Naiste majanduslikule sõltumatusele ja õiglasele tasustamisele keskenduv konverents oli pühendatud tänasele inimõiguste päevale.

Seotud lood: