Sotsiaaldemokraadid: lapsevanemad tuleb vabastada lasteaia kohatasu maksmisest

Kirill KlausLapsed ja pered

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus eelnõu, mis kaotab kõikjal Eestis ära lasteaia kohatasu, mis jääb edaspidi riigi kanda.

„Meie ettepaneku elluviimine aitab kaasa sellele, et ühelgi lapsel ei jääks majanduslikel põhjustel lasteaias käimata. Lapsevanemate vabastamine kohatasu tasumisest tagab laste võrdsema ligipääsu alusharidusele ja vähendab hariduslikku kihistumist. Sotsiaaldemokraadid on samasisulise eelnõu toonud riigikogu ette ka varem, aga sel korral on põhjust olla lootusrikkam – valitsusvastutust kandev Reformierakond toetab samuti lasteaia kohatasu kaotamist,“ ütles sotsiaaldemokraatide nimel eelnõu üle andnud Heljo Pikhof.

Omavalitsused võivad täna küsida lasteaia kohatasu eest kuni 20 protsenti alampalgast ja enamik omavalitsusi on sidunud selle summa kindla miinimumpalga protsendiga. Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu järgi kompenseerib riik omavalitsustele saamata jäänud tulu.

Lasteaiatasu kaotamise poolt räägib Pikhofi sõnul ka asjaolu, et üle Eesti küsitakse lapsevanematelt väga erinevaid summasid.„Rahandusministeeriumi analüüsi kohaselt toetab umbes kolm neljandikku omavalitsusi paljulapselisi peresid kohatasu soodustuste või vabastuste määramisega. Ligikaudu kaks kolmandikku omavalitsusi arvestab pere majandusliku olukorraga,“ selgitas Pikhof. „Kui mitmes omavalitsuses jääb lasteaia kohatasu alla 20 euro, siis näiteks Tallinnas ja selle lähivaldades tuleb vanematel iga kuu välja käia üle 70 euro.“ Tallinnas säästaks pere lasteaiatasust vabastamise korral aastas 855 eurot. Kahe lapse puhul oleks kokkuhoid 1710 eurot.

Riigieelarvele tähendab sotsiaaldemokraatide eelnõu seadustamine 40 miljoni euro suurust lisakulu. „Alusharidus on osa iga lapse haridusteest ja peab samuti olema tasuta. Teeme siis ära pöörde, mis vähendab ebavõrdsust ja muudab Eesti haritumaks,“ lisas Pikhof.