Jaak Juske: Isamaa uuel ühendusel on võimekus rebida erakond lahti EKREst

digiEesti

Tervitan igati Parempoolsete ühenduse loomist Isamaa erakonnas. Mitmed punktid nende manifestist on mulle sümpaatsed. Näiteks lääneliku avatud ühiskonna, õigusriigi ja parlamentarismi eest seismine, samuti vastuseis riigi liigsele sekkumisele inimeste eraelu korraldamisse, kirjutab sotsiaaldemokraat ja Riigikogu liige Jaak Juske EPLi arvamusküljel.

Vasakpoolse ja veendunud demokraadina on minu jaoks väga oluline, et Eestis oleks ka tugev euroopalike väärtuste eest seisev konservatiivne partei. Omaaegne Isamaa/Isamaaliit oli seda selgelt. Tänane Isamaa ei ole aga paraku enam ammu selline. Isamaast on saanud paaniliselt EKREt kopeeriv seltskond.

Nii mõjus 111 isamaalase avaldus kui sõõm värsket õhku. Samas võis seda meeleheitlikku sammu juba ammu oodata, sest partei on pikalt võidelnud valimiskünnise ületamisega ja kohalikud valimised lähenevad suurel kiirusel. Selline olukord teeb iga partei liikmeskonna närviliseks.

Ilusad sõnad jäävad aga nõrgaks, kui neile ei järgne pööret seederdunud Isamaa poliitikas, kui ei keerata valitsuses selga EKREle, kes esindab kõike seda, mille vastu 111 allakirjutanut seisavad. Vähemalt hetkel tundub, et võim on väärtustest olulisem.

Võrdsusest võrsub väärikus

Parempoolsete manifestile järgnes hea kolleegi Mihhail Lotmani artikkel, kus ta tõi välja eraldusjooned parem- ja vasakpoolsete vahel. Lotman väitis, et vasakpoolne ideoloogia pärsib inimese vaba valikut, kuna inimesed sõltuvad vaid riigi abist. Ta läheb veelgi kaugemale ja võrdleb vasakpoolsete riiki hooldekoduga. Lotmani jaoks on parempoolsete ideaaliks vaba inimene, peremees.

Selles seisukohas pole iseenesest midagi uut. Parempoolsed poliitikud on heitnud vastaspoolele korduvalt ette soovi muuta kõik inimesed võrdseteks. Jah, sotsiaaldemokraadid seisavad inimeste võrdsuse eest. See pole aga soov muuta inimesed kommunistide kombel ühtlaseks kuulekaks massiks.

See on soov tagada iga inimese väärikus. Just vasakpoolsete pika võitluse tulemusena on täna vaba ühiskonna ja demokraatia üks tunnuseid see, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Seda nii õiguste kui kohustuste mõttes. Inimeste võrdne kohtlemine ning võrdsed õigused tagavad inimese väärikuse. Ka Lotmani unistuste peremehe väärikuse.

Võrdsete võimaluste ühiskond hindab kõiki liikmeid

Sotsiaaldemokraatide jaoks on aga sama oluline märksõna võrdsed võimalused. Et ühiskond oleks võimalikult sidus, et kõigil oleks võimalik oma andeid parimal moel arendada. Et päritolu ei saaks takistuseks. Selleks on oluline, et riik looks kõigile kodanikele enda arendamiseks võrdsed võimalused. Seda ka konservatiivse ilmavaate toetajatele.

Nii näeb kaasaegne põhjamaine sotsiaaldemokraatia riiki rahvakoduna. Aga kodus pole paremaid või halvemaid, kodus hoolisetakse nõrgemate eest, kodus ei jäeta kedagi maha. Just taoline solidaarne ühiskond väärtustab iga inimest. Ja Eesti-suguses väikeriigis on iga inimene kuldaväärt. Tänases keerulises olukorras näeme, kui oluline selline abikäe ulatav solidaarne ühiskond on. Sellest võidab kogu Eesti.

Isamaa, ära heida meelt

Ja veel. Isamaa partei pikk ajalugu on näinud mitmeid pereheitmisi. Uuemast ajast mäletavad kõik Vabaerakonna sündi. 1994. aasta niinimetatud Isamaasõja tulemusena eraldus aga Mart Laari juhitud Isamaast seltskond, kes hakkas end kutsuma Parempoolseteks. 1999. aastal liitusid mitmed selle partei liikmed tsentrist vasakul asuvate Mõõdukatega, tänaste sotsiaaldemokraatidega, kellega koos seisti tugevalt Euroopa Liidu ja NATOga ühinemise, lääneliku väärtusruumi eest. Huvitav, millega lõpeb uute Parempoolsete lugu?

Sotsiaaldemokraat: Isamaa uuel ühendusel on võimekus rebida erakond lahti EKREst