Üldkogu 2024

Erakonna volikogu kutsus kokku erakonna korralise üldkogu 16. märtsil 2024 kell 11.00. Üldkogu toimub Paides, Paide Muusika- ja Teatrimajas, Pärnu 18.

Üldkogu päevakord on järgmine:

 1. Päevakorra ja tööorganite kinnitamine
 2. Erakonna esimehe kõne
 3. Peasekretäri, riigikogu fraktsiooni, volikogu, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu ja Euroopa Parlamendi delegatsiooni aruanded
 4. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 5. Esimehe, aseesimehe (-meeste), juhatuse valitavate liikmete, revisjonitoimkonna, põhikirja- ja programmitoimkonna, valimistoimkonna, aukohtu liikmete valimine
 6. Noorte Sotsiaaldemokraatide, Naiskogu Kadri ja Vanemate Sotsiaaldemokraatide valitud esindajate kinnitamine erakonna juhatuse liikmeks
 7. Erakonna peasekretäri kinnitamine esimehe ettepanekul
 8. Euroopa Parlamendi valimiste programmi kinnitamine
 9. Euroopa Parlamendi valimisnimekirja kinnitamine
 10. Erakonna põhikirja § 17 muutmise ettepanek üldkogule
 11. Liikmemaksu suuruse muutmine
 12. Erakonna liikmete registreeritud sõnavõtud

 

Kaks aastat on möödas viimastest erakonna sisevalimistest, seega  valib üldkogu taaskord kaheks aastaks esimehe, aseesimehed ning teised valitavad juhatuse liikmed, revisjonitoimkonna, programmi- ja põhikirjatoimkonna, valimistoimkonna ning aukohtu liikmed.

Tulenevalt erakonna põhikirjast saavad kõik üldkogu valitud delegaadid ja piirkondade juhatused seada üles kandidaate valitavatele kohtadele. Ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada kirjalikult valimistoimkonnale. Ühtlasi tuletame meelde, et kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik kandidaadi nõusolek. Palume mõlemad dokumendid edastada valimistoimkonna juhile Margit Hiietile (margit.hiiet@sotsid.ee) ja erakonna büroole (kantselei@sotsid.ee). Erakonna liige, kellel on liikmemaksu võlgnevus ei või kandideerida erakonna juhtorganitesse vastavalt meie põhikirjale.

Üldkogule viivate busside informatsiooni saate oma piirkonna arendusjuhi käest.