Esimehe kandidaadid


Kandidaadi esitas: Harjumaa piirkond, Ida-Virumaa piirkond, Tartumaa piirkond, Jõgevamaa piirkond, Järvamaa piirkond, Põlvamaa piirkond, Viljandimaa piirkond, Tallinna piirkond, Võrumaa piirkond, Valgamaa piirkond, Pärnumaa piirkond, Hiiumaa piirkond, Läänemaa piirkond, Saaremaa piirkond, Tiit Tammsaar

VISIOON:

Head sõbrad, erakonnakaaslased.
Peagi täitub 105 aastat Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu valimistest. Need valimised, mis toimusid keset Vabadussõda, võitsid sotsiaaldemokraadid suurelt. Sajandiga on paljud asjad muutunud, kuid meie missioon on endine - tagada ühiskondlik õiglus ja tasakaal, et Eesti oleks ühtne ja tugev ning meie riik ja rahvas kestaks üle aegade.

Koos muudame Eesti tulevikukindlaks
Oleme viimase kahe aasta jooksu ühiselt saavutanud palju. Reiting on kinnistunud uuel tasemel - oleme ainus koalitsioonierakond, kes on valitsuses olles toetust kasvatanud. Aga see usaldus pole meile osaks saanud niisama, usaldus tuleb alati välja teenida. Sotsiaaldemokraadid ei aja tühja juttu ega karda ka enne valimisi rääkida asjadest nii nagu need on. Oleme olnud ausad ja otsekohesed, jäänud kindlaks oma põhimõtetele, uskunud endasse ja teinud lubatu teoks. Oleme teinud üheskoos mitmeid olulisi asju, mis pole mitte ainult parandanud Eesti inimeste kindlustunnet, vaid olnud märgilised ilmavaatelised muutused - veennud inimesi selles, et igaüks on oluline, igaüks on väärtuslik ning kedagi ei jäeta ka rasketel aegadel maha.

Valitsuskoalitsioonidesse oleme läinud selgete eesmärkide ning tegevuskavaga ja lubatu teoks teinud:  hooldekodu koht pensioni eest, ajalooline alampalga tõstmise kokkulepe, abieluvõrdsus, ambitsioonikas energeetika ja tööstuse plaan. Nende muutuste taotluseks pole pelgalt üksikute valitute edu, vaid ühiskonna kui terviku edenemine.

Usun koostegemise jõudu ja ühisesse tarkusesse, mistõttu olen tänulik kõigile teile, erakonnakaaslased piirkondades, fraktsioonis, valitsuses, kontoris, ja teile, meie toetajad, et mul on olnud kellele toetuda neil kahel aastal. Soovin samamoodi jätkata, sest vaid ühisel nõul ja ühisel jõul oleme tugevad.

Kedagi ei jäeta maha
Iseseisvuse taastamise järel on Eestil läinud hästi, sest oleme olnud visad, töökad ja lootusrikkad. Loodusrahvad teavad, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui aga soovid jõuda kaugele, tuleb minna koos. Kiire võiduajamise käigus on aga üksjagu inimesi reelt maha kukkunud ning paljud pole sellele pääsenudki.

Sõda Ukrainas, kliimakriis, rabe majanduskeskkond ja viimaste kümnendite suurim ebavõrdsuse kasv on Eesti tänased väljakutsed. Vaesust süvendaval ja seekaudu konflikte õhutaval ühiskonnal pole lootustki tänases maailmas hakkama saada. 60 000 palgavaesuses perekonda, viimasel kümnendil Euroopas kõige kiiremini kasvanud kodude hinnad, üha süvenenud regionaalne ebavõrdsus ja aina kallim toidukorv on vaid mõned näited. Veendumus, et igaüks ise peab olema oma õnne sepp ja aeg parandab kõik haavad, on oma aja ära elanud.

Ma ei lase Eestit juhtida mugavas lootuses, et nähtamatud käed asju paika loksutavad. Olgu selleks „asjaks“ inimeste väärikas sissetulek, looduse säilimine, ettevõtete tootlikkus või regionaalareng.

Tugev Eesti
Unistan Eestist, kus igal inimesel on võimalus oma unistuste täitumiseks, kus ühine edu on sama tähtis kui isiklik ning kus ükski laps ei jää sündimata vanemate hirmu tõttu, et nad ei suuda pakkuda talle õnnelikku lapsepõlve või parimat võimetekohast haridust.
Ilmajäetuse hind on elamata jäänud aastad, purunenud perekonnad, täitumata unistused ja luhtunud  lootused. Aga selle hind on ka ebalev, hirmunud ja habras Eesti. Tülis ja pettumust täis ühiskond on vaenlasele nõrk vastane. Samas teadmine, et igaüks on oluline ja kedagi ei jäeta maha, teeb meid riigina ühtseks ja tugevaks.

Julged missioonid
Riigivalitsemise eesmärk ei saa olla vaid seni saavutatu peenhäälestamine. Vaja on soovi ja julgust muuta ühiskondlike protsesse, mis seni on meile probleeme juurde toonud.
Naise nägu palgavaesuse kaotamine ja perede kindlustunde suurendamine; kauem terve ja tegusana elatud elud ning väärikas vanaduspõlv; iga inimese julgeoleku kindlustamine ja ette valmistamine kriisides toimetulekuks; väärikat elu võimaldav palgatase igal töökohal ja piirkonnas; majanduskasv, mis põhineb peamiselt kasutusele võetud ressursside maksimaalsel väärindamisel ja taaskasutamisel.

Sotsiaaldemokraadid valitsuse juhterakonnaks!
Nende ühiskondlike missioonide elluviimiseks peame seadma erakonnana eesmärgiks olla ei enam ega vähem kui 2027. aasta valimiste võitja ning valitsuse moodustaja. Meil on selleks tugev üle-eestiline organisatsioon, aastakümnetepikkune riigijuhtimise kogemus ning toimub ühiskondlike hoiakute muutumine meile soodsas suunas. Esimesed sammud sellel teel on aga aktiivne osalemine kogukonna tasemel, europarlamendi ja kohalikel valimistel.
Olen meie ees seisvateks väljakutseteks valmis ja soovin koos teiega kujundada ühiskonda, mis toetub tugevatele sotsiaaldemokraatlikele väärtustele.